ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 320
                                               

Vloeibare aardgas

Vloeibare aardgas is aardgas wat na n vloeistof omgeskakel is om die berging en vervoer daarvan te vergemaklik. Vloeibare aardgas neem ongeveer 1/600 ste die volume van aardgas by atmosferiese druk in beslag. Dit is n kleurlose, reuklose, nie-gif ...

                                               

Vloeibare petroleumgas

Vloeibare petroleumgas, ook net na verwys as propaan of butaan, is vlambare mengsels van koolwaterstofgasse wat as brandstof gebruik word in verwarmingstoestelle, kooktoerusting en voertuie. Dit word toenemend gebruik as n aerosoldryfmiddel en n ...

                                               

Vulstasie

n Vulstasie of pompstasie is n besigheid waar bestuurders hul motorvoertuie se brandstof kan laat aanvul. Byna alle vulstasies beskik oor petrol en diesel. Sedert 2005 is daar oorsese vulstasies wat motorgas aardgas, biogas, waterstofgas en biobr ...

                                               

Wobbe-indeks

Die Wobbe-indeks van n brandgas is die belangrikste indikasie van die uitruilbaarheid van brandstofgasse soos natuurlike gas, vloeibare petroleumgas, en dorpsgas. Dit gee n indikasie of die gas dieselfde energie-uitset sal kan produseer wanneer d ...

                                               

Bus

Hierdie artikel handel oor die voertuig. Vir die rekenaarbegrip, sien rekenaarbus. n Bus is n voertuig wat geskik is vir die vervoer van menige passasiers. Sommige busse kan tot 300 passasiers op n keer vervoer. Busse word vir allerlei toepassing ...

                                               

Ossewa

Die ossewa was n tradisionele vervoermiddel, veral in Suidelike Afrika, maar ook in Nieu-Seeland en Australie waar dit as die "bullock wagon" bekend gestaan het. Die eerste aangetekende gebruik van n ossewa was in ongeveer 1670, maar ossewaens is ...

                                               

Riksja

n Riksja verwys na n mens-aangedrewe waentjie wat vir ligte vervoer gebruik word. Riksjas het hul ontstaan aan Japan te danke en is na Natal tans KwaZulu-Natal gebring deur n suikermagnaat, Sir Marshall Campbell in die 1890’s. Teen 1903 was daar ...

                                               

Stelt

Stelte is pale uit hout of metaal, wat al eeue lank deur mense gebruik word om hoog bo-oor die grond te kan staan. Hulle is dikwels van n trappie voorsien, waarop n mens met sy voete kan staan, of van rieme waarmee die stelte aan die bene vasgebi ...

                                               

Troika

’n Troika is ’n tradisionele Russiese inspanmetode vir perde vooraan ’n rytuig of slee. Die naam word ook vir die voertuig self gebruik. Dit was ’n gunstelingtema vir skilders, digters en sangers – soos Nikolai Gogol in sy roman Dooie Siele.

                                               

Vurkhyser

n Vurkhyser is n vervoermiddel wat gebruik word om swaar voorwerpe en goedere oor kort afstande te vervoer. Vurkhysers word hoofsaaklik gebruik om kratte en palette op industriele persele rond te skuif. Kenmerkend aan vurkhysers is twee horisonta ...

                                               

Bell X-1

Die Bell X-1 is n vuurpylaangedrewe vliegtuig, aanvanklik eers XS-1 genoem, en was n gesamentlike projek onderneem deur die National Advisory Committee for Aeronautics, United States Army Air Forces en Amerikaanse Lugmag. Die vliegtuig is vervaar ...

                                               

Brandstofstorting

Brandstofstorting is n proses wat aangewend word om n vliegtuig se totale massa te verminder voor landing. Dit word in sekere noodsituasies uitgevoer, bv. tydens n terugkeer na die vertreklughawe kort na opstyging, of indien die vliegtuig kort va ...

                                               

Chemspoor-samesweringsteorie

Die Chemspoor-samesweringsteorie is n onbewese vermoede dat die langdurige wolkspore wat in die lug sigbaar is, gevorm word deur vliegtuie wat baie hoog vlieg, en dat die spore uit chemiese of biologies agense bestaan wat doelbewus gesproei word ...

                                               

Excelsior-projek

Die Excelsior-projek was n reeks hoe vryvalspronge deur kaptein Joseph Kittinger van die Lugmag van die Verenigde State van Amerika in 1959 en 1960. Die doel van die projek was om die Beaupre-meertrappige valskermstelsel te toets. Tydens een van ...

                                               

Hindenburg

Die Hindenburg was n Duitse lugskip wat op 6 Mei 1937 in vlamme uitgebars het by Lakehurst in New Jersey. Dié ramp het n einde aan die lugskipera gebring.

                                               

IATA-kode

n IATA-lughawekode, ook bekend n IATA-plekidentifikasie, IATA-stasiekode of bloot n plekidentifikasie, is n drie-letter kode-aanwysing vir meeste lughawens dwarsoor die wêreld, soos gedefinieer deur die "Internasionale Lugvervoer Assosiasie". n V ...

                                               

Internasionale Burgerlugvaartorganisasie

Die Internasionale Burgerlugvaartorganisasie stel die beginsels en tegnieke saam wat gevolg word in internasionale lugnavigasie en ondersteun die beplanning en ontwikkeling van internasionale lugverkeer om ordelike groei in die hand te werk. Die ...

                                               

Kármán-lyn

Die Kármán-lyn of Karman-lyn lê op n hoogte van 100 kilometer bokant die aarde se seevlak en word algemeen beskou as die grens tussen die aarde se atmosfeer en die buitenste ruimte. Hierdie definisie word aanvaar deur die Fédération Aéronautique ...

                                               

Klankgrens

Weens aerodinamika neem die hoeveelheid energie wat benodig word om n groot voorwerp te versnel aansienlik toe namate die voorwerp se spoed die spoed van klank nader. Die spoed van klank is gevolglik n skynbare grens of limiet wat moeilik oorskry ...

                                               

Knoop (snelheid)

n Knoop is n maateenheid vir snelheid wat veral in seevaart en gemotoriseerde lugvaart gebruik word. Een knoop is een seemyl per uur. Een seemyl word as 1852 meter gedefinieer. Een knoop is dus n snelheid van 1.852 km/h of 0.514 44. m/s. Let op d ...

                                               

Kondensasiespore

Kondensasiespore is wolk-agtige spore van waterdamp of yskristalle wat deur vliegtuie in die atmosfeer gevorm word. Die uitlaatgasse van vliegtuigenjins produseer waterdamp en koolstofdioksied. Hierdie waterdamp kondenseer, aangesien die temperat ...

                                               

Lug- en ruimtevaart

Lug- en ruimtevaart of aeroruimte is die mens se pogings om, deur middel van wetenskap, ingenieurswese en besigheid, te kan vlieg – in die atmosfeer van die aarde, asook die ruimte. Die term verwys na die industriee wat navorsing, ontwikkeling, v ...

                                               

Lugrem

In lugvaartkunde, is n lugrem of spoedbreker n soort vlugbeheeroppervlakte wat aan n vliegtuig gebruik word om die sleurkrag te verhoog of die benaderingshoek te verhoog tydens landing. Lugremme verskil van lugdamme, aangesien lugremme ontwerp is ...

                                               

Lugskip

n Lugskip is n vaartuig wat staat maak op gasse wat ligter is as lug om dit in die lug te hou en word deur die lug aangedryf deur n roer en skroewe: propellers) of n ander vorm van stukrag. Anders as vliegtuie en helikopters wat stukrag verkry de ...

                                               

Lugvaart

Om te vlieg was van vroeg af al een van die mens se grootste begeertes. Die hunkering blyk uit die verering van gevleuelde gode baie duisende jare gelede en uit legendes wat vertel van gevleuelde mense wat vry van die aardse swaartekrag in die ru ...

                                               

Lugvaartingenieurswese

Lugvaartingenieurswese is die primêre gebied van die ingenieurswese gemoeid met die ontwikkeling van vliegtuie en ruimtetuie. Dit het twee groot en oorvleuelende takke: lugvaartingenieurswese en ruimtevaartingenieurswese. Avioniese ingenieurswese ...

                                               

Lugvrag

Die term lugvrag verwys na goedere wat per vliegtuig vervoer word, insluitende lugpos. Massagewys beloop lugvrag se aandeel aan alle goedere, wat oor landsgrense heen vervoer word, slegs een persent. Daarenteen verteenwoordig lugvrag volgens waar ...

                                               

Pitotbuis

n Pitotbuis is n druk instrument wat gebruik word om die snelheid van n vloeier te meet. Dit word vandag veral gebruik om die spoed van n vliegtuig te bepaal. n Annubar, wat vloei in n pyp meet, gebruik dieselfde beginsel. Die formule wat gebruik ...

                                               

Radar

n Radar is n elektroniese installasie wat gebruik word om voorwerpe in die omgewing - in die lug, op land, of onder water te soek. Voorbeelde van voorwerpe waarna gesoek kan word sluit in: vliegtuige, vuurpyle, skepe of motorvoertuie. Ander gebru ...

                                               

Regulering van onbemande vliegtuie

Een van die belangrikste struikelblokke tot vinnige, volskaalse groei van kommersiele onbemande vliegtuie, is die versekering van veiligheid. Terwyl etlike sertifiseringsagentskappe spook om tred te hou met die unieke vereistes van hierdie vinnig ...

                                               

Skunk Works

Lockheed se Skunk works verwys na vertroulik projekte wat hoofsaaklik vir die Amerikaanse Lugmag onderneem is/word. Die term word ook gebruik vir projekte wat werknemers sonder kennis van die maatskappy se bestuur uitvoer. Oorspronklik was die na ...

                                               

Stukragomkering (lugvaart)

Stukragomkering in lugvaart is die tydelike wegleiding van n vliegtuigenjin se stuwing sodat dit vorentoe gerig word, instede van agteruit. Stukragomkering werk teen die vorentoebeweging van n vliegtuig, wat spoedvermindering teweegbring. Stelsel ...

                                               

Supersoniese snelheid

Supersoniese snelheid is ’n spoed van ’n voorwerp wat die spoed van klank oortref. Vir voorwerpe wat by seevlak in droe lug van 20 °C vlieg, is dié snelheid sowat 343 meter per sekonde, 667 knope of 1 235 km/h. Snelhede van meer as vyf keer die s ...

                                               

Termiese lugskip

n Termiese lugskip is n lugskip wat sy stygvermoe te danke het aan n temperatuurverskil tussen die gas binne-in die vaartuig en die omringende lug. Dit is in teenstelling met die algemene gebruik van Helium as n ligter as lug gas om die stygvermo ...

                                               

Valskerm

n Valskerm word gebruik om die val van n voorwerp of liggaam te rem. Die Engelse woord vir n valskerm, parachute, dra die selfde betekenis as die Afrikaanse woord. Dit is afgelei uit die Franse woorde para, wat beteken beskerm of behoed, en chute ...

                                               

Vangkabel

n Vangkabel is n meganiese toestel wat bestaan ​​uit staalkabels wat oor die vliegdek van n vliegdekskip geplaas is om vliegtuie wat land te rem. Die punte van die kabels word op remknoppe met hidrouliese remme gedraai, wat die kinetiese energie ...

                                               

Verwerpte opstyging

In lugvaartterminologie, is n verwerpte opstyging of gestaakte opstyging die situasie wanneer besluit word om die opstyging van n vliegtuig te aborteer. Daar kan baie redes vir die besluit om n verwerpte opstyging uit te voer, maar dis gewoonlik ...

                                               

Vliegdekskip

n Vliegdekskip is n soort oorlogskip wat ontwerp is om as n drywende lugbasis te dien. Dit laat n lugmag toe om n groter gebied te patrolleer, en om dieper in vyandige areas in te dring aangesien daar minder tyd en brandstof benodig word om by di ...

                                               

Warmlugballon

Die warmlugballon is die eerste suksesvolle passasiersdraende lugvaarttegnologie wat ontwikkel is en dateer terug tot die uitvinding daarvan deur die Montgolfier broers in Annonay, Frankryk in 1783. Die eerste vlug wat mense saamgedra het is op 2 ...

                                               

Wright-broers se eerste vliegtuig

Die Wright Flyer was die eerste suksesvolle swaarder-as-lug-aangedrewe vliegtuig. Dit is ’n feit dat die meerderheid ontdekkings en uitvindings die gevolg is van die begeerte om bekend en beroemd te word en uiteraard finansiele gewin daardeur te ...

                                               

Zeppelin

n Zeppelin is n stywe langwerpige en sigaarvormige lugskip bestaande uit n ligte raamwerk van aluminium wat met sakke gevul is wat n ligte gas bevat. Dit is vernoem na die groot lugskippionier, graaf Ferdinand von Zeppelin.

                                               

Koekepan

n Koekepan, is n klein spoorgebonde waentjie of trollie. Dit word gebruik vir die vervoer, meestal oor korter afstande, van erts, steenkool, gruis, grond, klippe, sand, graan, vrugte, suikerriet, en dies meer.

                                               

Aprilia RS125

Die Aprilia RS125 is n GP-afgeleide replikasportproduksiemotorfiets. Dit word aangedryf deur n Rotax enkelsilinder 124.8 cc tweeslagenjin met Nikasil bedekte aluminiumsilinderblok en vloeistofverkoeling. Aprilia het vele Grand Prixoorwinnings beh ...

                                               

BMW R1100GS

Die BMW R1100GS is n dubbelsportmotorfiets wat bekendgestel is in 1993, en vervaardig is vanaf 1994 tot 1999 deur BMW Motorrad in Berlyn, Duitsland. Die fiets het n 1085 cc plattweeling bokser enjin, die eerste keer gesien in die R1100RS wat van ...

                                               

BMW R1100RS

Die BMW R1100RS was n sporttoermotorfiets wat deur BMW Motorrad vervaardig is tussen 1993 en 2001, en was die eerste BMW motorfiets om van die nuwe R259 "Oilhead" bokserenjin gebruik te maak.

                                               

BMW R1100S

Die BMW R1100S is n sportmotorfiets wat vervaardig is deur BMW Motorrad tussen 1999 en 2005. Dit is ongeveer 25 jaar na die R90S, die maatskappy se eerste sportfiets, die R90S, vrygestel. Die R1100S was die eerste BMW fiets met aanknip handvatsel ...

                                               

BMW S1000RR

Die BMW S1000RR is n sportmotorfiets wat aanvanklik deur BMW Motorrad gebou is om aan die 2009 Wêreldsuperfietskampioenskap deel te neem, maar nou ook in kommersiele produksie is. Dit is in München bekend gestel in April 2008, en word aangedryf d ...

                                               

Ducati 1098

Die Ducati 1098 is n sportmotorfiets wat deur Ducati vervaardig is van 2007 tot 2009, in drie weergawes, die 1098, 1098S, en 1098R. Die 1098 is opgevolg deur die 1198 in 2009, alhoewel die 1098R in produksie gebly het in daardie jaar. Die 1098 de ...

                                               

Ducati Desmosedici

Die Ducati Desmosedici is n renmotorfiets, waarmee in die MotoGP-klas deur die Italiaanse vervaardiger Ducati meegeding word. Die Desmosedici-modelle word sedert 2003 volgens die spesifieke seisoen benoem, almal met die naam GP en dan die jaartal ...

                                               

Ducati Monster

Die Ducati Monster is n spierfiets ontwerp deur Miguel Angel Galluzzi en vervaardig deur Ducati in Bologna, Italie sedert 1993. Dit is n sogenaamde kaalfiets, wat gekenmerk word deur n blootgestelde enjin en raam. Die doelgerigte en deurdagte geb ...