Back

ⓘ Mary Ellen (May) Hillhouse
                                     

ⓘ Mary Ellen (May) Hillhouse

Mary Ellen Hillhouse was n Suid-Afrikaanse kunstenares wat in Strand, Kaapkolonie gebore is en haar kinderjare in Durban deurgebring het. Op 14-jarige ouderdom het sy met haar kunsopleiding aan die Durbanse Kunsskool begin. Ná 4 jaar se opleiding het sy n onderwysdiploma behaal maar as handelskunstenaar begin werk. Twaalf jaar later, in 1938, het sy na Europa vertrek, waar sy onder Martin Bloch in Londen gestudeer het. Met haar terugkoms in Suid-Afrika het sy egter steeds as handelskunstenaar gewerk.

n Keerpunt in May Hillhouse se kuns het in 1957 gekom toe sy – ná nog n studiereis in Europa – n aanstelling as lektrise in handelskuns aan die Michaelis-kunsskool in Kaapstad gekry het. Vir die eerste keer het sy weggebreek van die streng dissipline van die handelskuns wat aan haar werk n sketsagtige karakter gegee het. Sy het met kleur en vorm begin eksperimenteer en kon haar benadering ten opsigte van komposisie verander. Deur die jare het haar kleurgebruik meer abstrak geraak en kleur en vorm het haar belangrikste uitdrukkingsmiddele geword. Haar komposisies het struktureel geword, haar kwashale lineêr en haar kleurgebruik kontrasterend.

Voordat May Hillhouse lektrise geword het, was sy n geslaagde illustreerder vir tydskrifte onder meer ook die Afrikaanse Kinderensiklopedie oor onderwerpe wat gewissel het van feeverhale tot geskiedkundige gebeure. Sy het ook bewys dat sy die grafiese medium goed hanteer. In die vroee sestigerjare het sy n geslaagde grafiese tentoonstelling saam met haar kollegas Katrine Harries en Eleanor Esmond-White gehou.

Uit die aard van haar werk as handelskunstenaar was sy vertroud met litografiese tegnieke en kon sy haar ervaring goed op die grafiese kuns toepas.

May Hillhouse het al dikwels in Johannesburg en Kaapstad uitgestal. Van haar werk is ook in 1959 in Säo Paulo se Biennale uitgestal, terwyl van haar grafiese werk in München, Gent en Säo Paulo ten toon gestel is. Ander groot uitstallings waaraan sy deelgeneem het, is die Van Riebeeck-fees van 1952 en die Quadrennale uitstallings van 1956 en 1960. Van haar werke is in die Nasionale Kunsgalery in Kaapstad, die Johannesburgse en die Durbanse Kunsmuseum se vaste versamelings opgeneem.