Back

ⓘ Healdtown
Healdtown
                                     

ⓘ Healdtown

Die dorpie het ontstaan toe eerwaarde John Ayliff n Metodiste-sendingstasie vir die Fingostamlede in 1853 gestig het. Gedurende 1855 is n tegniese instituut deur sir George Grey bygevoeg. In 1867 is n teologiese kweekskool en opleidingskool vir onderwysers gestig met fondse geskenk grootliks deur James Heald vanaf die Wesleyaanse Metodiste-sendinggenootskap in Manchester. Uit dankbaarheid is die dorp na hom vernoem. Die eerste prinsipaal was eerw. W Impey. Wyle Nelson Mandela het sy matriek hier voltooi.