Back

ⓘ Brits-Kaffrarië
Brits-Kaffrarië
                                     

ⓘ Brits-Kaffrarië

Brits-Kaffrarie was n Britse kolonie tussen die Keiskammarivier en die Groot-Keirivier. Na die Sewende Grensoorlog het sir Harry Smith grotendeels teruggekeer na sir Benjamin DUrban se grensreelings van 1835. Dit het egter ook nie n einde aan die Kaapse grensoorloe gebring nie. Daarvoor was sir George Grey se beskawingsbeleid deels verantwoordelik, omdat dit die Xhosa-kultuur geïgnoreer het.

Die suidelike deel van die Provinsie van Koningin Adelaide is tot die gebied Brits-Kaffrarie verklaar en op 23 Desember 1847 geannekseer as deel van die Kaapkolonie met King Williams Town as hoofstad. Aan die einde 1856 en begin 1857 het n 3 000 Duitse setlaars hulle in die gebied gevestig. In die eerste helfte van 1857 was dit die toneel van die Nasionale Selfmoord van die Xhosa. Op 7 Maart 1860 is die gebied as n aparte kroonkolonie onder luitenant-goewerneur John Maclean verklaar. Weens die groot uitgawes verbonde aan die Kaapse grensoorloe is die Kaapse regering deur sir Philip Wodehouse, die Kaapse goewerneur, en die Britse regering in 1866 verplig om die gebied weer by die Kaapkolonie in te lyf. Toe word dit bekend as die Ciskei en het bestaan uit die distrikte Oos-Londen en King Williams Town.

                                     

1. Bibliografie

 • Davenport, T.R.H.: South Africa: a modern history. Johannesburg: MacMillan, 1977. ISBN 0-86954-028-9
 • Gie, S.F.N.: Geskiedenis vir Suid-Afrika of Ons Verlede. Deel II 1795-1918. Kaapstad: UUB, 1955.
                                     
 • die Britte het die Duitsers gekom. In 1858 en 1859 is sowat 5 000 in Brits Kaffrarië gevestig. Charlotte, skip wat op 20 September 1854 hier vergaan het
 • Keiskammarivier tot nuwe oosgrens van die Kaapkolonie geproklameer. Brits - Kaffrarië en Victoria - Oos is gevorm. Na die oorlog was die opperhoofde gegrief
 • Shepstone aangestel is as Britse gesant onder die Fingo en ander stamme in Brits - Kaffrarië Hier het hy aangebly tot die voltrekte vestiging van Britse regering
 • die Kaapkolonie kon hy nie reken nie, want die Agtste Grensoorlog in Brits - Kaffrarië was in volle gang. Warden het onder sy bevel n beperkte groep Britse
 • die Xhosa - bevolking uitgewis is is dood en baie oorlewendes het na Brits - Kaffrarië gevlug baie Xhosas het op die pad gesterf op soek na kos en werk
 • n kroonbesitting onder die naam Brits - Kaffrarië gemaak. Vir n ruk het die Xhosas die nuwe regering in Brits Kaffrarië aanvaar aangesien hulle grootliks
 • Andries Stockenström Luitenant - goewerneur van Brits - Kaffrarië Ampstermyn 13 September 1836  9 Augustus 1838 Monarg Victoria Opgevolg deur Lord Normanby
 • Westerse kultuur op te neem. Ná die inlywing by die Kaapkolonie van Brits - Kaffrarië in 1865, Fingoland en Griekwaland - Oos in 1879, Gcalekaland en Temboeland
 • besonderhede Gebore 1863 - 06 - 24 24 Junie 1863 King William s Town, Brits - Kaffrarië nou Oos - Kaap, Suid - Afrika Sterf 28 Augustus 1927 op 64 Salisbury

Users also searched:

...