Back

ⓘ Kuns
                                               

Kuns

Hierdie artikel handel oor die algemene begrip van kuns. Vir die groep kreatiewe vakgebiede, sien Die kunste. Kuns is die uiteenlopende terrein van menslike kreatiewe aktiwiteite en die gevolg of resultaat van daardie aktiwiteite. Sedert die verligting in die 17de eeu word met kuns bedoel, die skone kunste, en word dit rofweg onderverdeel in: Letterkunde met die hoofgenres van die epos, drama, poesie en essay skryf. Beeldende kunste met die klassieke genres van die skilderkuns, grafiese kuns, beeldhoukuns, argitektuur en verskillende kleiner vorme, en sedert die 19de eeu kuns of toegepaste ...

                                               

Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns

Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns is n multidissiplinêre organisasie wat hom beywer vir die bevordering van wetenskap, tegnologie en kunste in Afrikaans, asook die bevordering van die gebruik en gehalte van Afrikaans. Die Hertzogprys word jaarliks vir n hoogstaande letterkundige werk toegeken.

                                               

Japannese kuns

Japannese kuns dek ʼn wye reeks style en media, insluitend antieke pottebakkery, beeldhou, inkkuns, blokwerk, keramiekwerk, origami en ook meer onlangs is die moderne Japannese strokiesprente en animasie.

                                               

Kontemporêre kuns

Kontemporêre kuns is kuns wat in die hede geskep word. Kontemporêre kuns behels, en ontwikkel uit postmoderne kuns wat op sigself n opvolger van moderne kuns is. In omgangstaal is "modern" en "kontemporêr" sinonieme, wat tot n samesmelting van die terme "moderne kuns" en "kontemporêre kuns" deur oningeligtes lei.

                                               

Moderne kuns

Moderne kuns sluit kunswerke in wat gedurende die tydperk van ongeveer die 1860s tot 1970s geskep is, en dui op die styl en filosofie van die kuns wat uit daardie era dateer. Die term hou gewoonlik verband met kuns wat in n gees van eksperimentering met die tradisies van die verlede weggedoen het. Moderne kunstenaars het geeksperimenteer met nuwe maniere van sien, en met vars idees oor die aard van materiale en funksies van kuns. n Neiging weg van die narratief, n kenmerk van die tradisionele kunste, in die rigting van abstraksie is tiperend van baie moderne kuns. Meer onlangse kunswerke w ...

                                               

Postmoderne kuns

Postmoderne kuns is n groep kunsbewegings wat daarop gerig was om sekere aspekte van modernisme of aspekte wat in die nasleep daarvan ontwikkel het, te betwis. Oor die algemeen word bewegings soos intermedia, installasiekuns, konsepsuele kuns en multimedia as postmodern beskryf. Daar is verskeie eienskappe wat kuns as postmodern kategoriseer; dit sluit in bricolage, die prominente gebruik van woorde as die sentrale kunselement, collage, toeeiening, vereenvoudiging, vertoonkuns, die herwinning van vorige style en temas in n hedendaagse konteks, sowel as die afbreek van die skeidsmuur tussen ...

                                               

Abstrakte kuns

Abstrakte kuns gebruik n visuele taal van vorm, kleur en lyn om n komposisie te skep wat met n mate van onafhanklikheid van visuele verwysings in die wêreld bestaan. Abstraksie dui op n afwyking van realisme in die uitbeelding van voorwerpe in kuns. Hierdie afwyking kan gering, gedeeltelik of volledig wees. Voorbeelde van die talle kunsbewegings wat gedeeltelike abstraksie beliggaam, is fauvisme waar kleur opvallend en doelbewus teenoor die werklikheid gestel word, en kubisme waar die vorms van werklike entiteite op blatante wyse verander word.

                                               

Gotiese kuns

Gotiese kuns was n Middeleeuse kunsstyl wat in die 12de eeu n.C. vanuit Romaanse kuns in Noord-Frankryk ontwikkel het, gelei deur die gelyktydige ontwikkeling van Gotiese argitektuur. In baie areas, veral Duitsland, is Laat Gotiese Kuns tot in die 16de eeu beoefen voordat dit by Renaissancekuns ondergebring is. Primêre mediums in die Gotiese tydperk het beeldhou, paneelskildering, gebrandskilderde glas, freskos en verligte manuskripte ingesluit.

                                               

Departement van Kuns en Kultuur

Die Departement van Kuns en Kultuur is een van die departemente van die Suid-Afrikaanse regering. Dit bevorder, ondersteun, ontwikkel en beskerm kunste, kultuur en erfenis van Suid-Afrika. Die erfenisterreine, museums en monumente van die land word ook deur hierdie departement bestuur. Die politieke hoof van die departement is die Minister van Kuns en Kultuur; sedert 2014 is dit Nathi Mthethwa. In die nasionale begroting van 2010 het die departement het n toewysing van 2.406.7 miljoen rand gekry en het 461 werknemers gehad.

                                               

Interaktiewe kuns

Interaktiewe kuns is n kunsvorm waar die kyker betrek moet word sodat die kuns sy doel bereik. Sommige interaktiewe kunsinstallasies slaag hierin deur die kyker of besoeker die geleentheid te gee om in, op en rondom die werke te "loop"; ander vereis van die kunstenaar of kykers om deel van die kunswerk te word. Hierdie soort kunswerke behels dikwels dat rekenaars, koppelvlakke en soms sensors op beweging, hitte, meteorologiese veranderinge of ander toevoer reageer waarvoor hulle skeppers hulle geprogrammeer het. Die meeste voorbeelde van internetkuns en elektroniese kuns is hoogs interakti ...

                                               

Kinetiese Kuns

Kinetiese Kuns is n tipe kuns waar beweging n integrale deel van die kunswerk is. Selfs as die kunswerk lyk te verander, wanneer die kyker beweeg of selfs as n illusie beweging simuleer |1|. Daarom word Op-Art soms as Kinetiese Kuns beskou. Die Documenta in 1968 het onder andere Kinetiese Kuns gewys. Kinetiese kuns het gewild geword in die jare 1950 tot 1960. Die pre-moderne oorsprong van hierdie kunsrigting lê in die meganiese toestelle en die esteties spuitende fonteine van die Baroque’ tydperk. In die moderne kuns tyd lê die begin van die Kinetiese Kuns in die kunswerke van Marcel Ducha ...

                                               

Atomium

Die Atomium is n monument in die Belgiese hoofstad Brussel. Die Atomium is, saam met die Manneken Pis en die Groot Markplein van Brussel, een van die stad se gewildste landmerke. CNN het dit as Europa se mees bisarre gebou aangewys. Die gebou is oorspronklik vir die Brusselse Wêreldtentoonstelling van 1958, die sogenaamde Expo 58, opgerig. Dit is deur die ingenieur Mozart en argitekte André en Jean Polak ontwerp. Die struktuur is 102 m hoog. Die nege 18 meter bree sfere van vlekvrye staal is met mekaar verbind om die struktuur van n ysterkristal wat 165 miljard keer vergroot is te vorm. Bu ...

                                               

Batik

Batik is n kunsvorm wat n besondere tegniek vereis en eintlik n kunsvaardigheid is. Deur middel van die besondere tegniek word tekstiel, en dikwels ook papier en selfs leer, versier. Dit het moontlik sy oorsprong in Java, waar dit ook tot n hoogtepunt gevoer is. Dit is eers sedert omstreeks 1890 ook in Europa en ander lande beoefen. Die woord batik is afgelei van die Javaanse batik, wat oorspronklik "stippeling" beteken het, maar later ook "teken".

                                               

Biedermeier

Die historiese en kunsterm Biedermeier verwys na die tydperk tussen 1815 en 1848 in die deelstate van die Duitse Bond. Ten opsigte van sy politieke betekenis word die term veral met die sogenaamde Restourasietydperk en die staatspolitieke ontwikkeling ná die einde van die Napoleontiese periode en die Weense Kongres verbind. Ewe belangrik is Biedermeier as sambreelterm vir n kuns- en kultuurperiode, alhoewel dié periode nie suiwer afgebaken kan word nie. So dateer baie assosiasies met die Biedermeierperiode uit die laat 19de eeu. Hulle word tans as ooglopende projeksies uit dié tyd beskou. ...

                                               

Bonsai

n Bonsai is n miniatuurplant, meestal n boomsoort, wat in n pot verbou word. "Bonsai" beteken "houer" of "potplant", dit wil sê bome wat in potte geplant word. Die boom moet onderhou word en sy blare en wortels moet gesnoei word. Die bome se groei word hierdeur gestrem sodat dit die vorm van n dwergboompie behou.

                                               

COBRA (avant-garde beweging)

COBRA was n Europese avant-garde kunsbeweging wat vanaf 1948 tot 1951 aktief was. Die naam is in 1948 deur Christian Dotremont uitgedink. Die naam is afkomstig van die afkortings van die lede se tuisstede: Kopenhagen, Brussel en Amsterdam.

                                               

Collage

Die woord collage is afgelei van die Franse woord "coIIer". Dit kan vaagweg gedefinieer word as n pikturale tegniek wat kunstenaars gebruik om verskeie soorte materiaal soos papier of lap, op doek of bord te plak en dit word soms gekombineer met die skilder of tekenkuns. Collage is tweedimensionele of laagrelief en staan in verband met assemblage: n tegniek wat die driedimensionele voorwerp beklemtoon.

                                               

Die geboorte van Jesus Christus in Kuns

Die geboorte van Christus is reeds sedert die 4de eeu n belangrike onderwerp van Christelike kuns. Die artistieke uitbeeldings van die geboorte van Jesus wat tydens Kersfees gevier word is gebaseer op die verhale in die Bybel in die evangelies van Mattheus en Lukas, soos verder op uitgebrei deur geskrewe, mondelinge en artistieke tradisie. Christelike kuns sluit n groot aantal uitbeeldings van die Maagd Maria en die Christus Kind in. Sulke werke word oor die algemeen na verwys as die "Madonna en Kind" of "Maagd en Kind". Hulle is gewoonlik nie spesifiek uitbeeldings van die geboorte van Ch ...

                                               

Die kunste

Hierdie artikel handel oor die groep kreatiewe vakgebiede. Vir die konsep van kuns, sien Kuns. Die kunste verwys na die teorie, menslike toepassing en fisiese uitdrukking van kreatiwiteit wat gevind word in die menslike kulture en samelewings deur middel van vaardighede en verbeelding ten einde fisiese voorwerpe, omgewings, en ervarings te produseer. Die belangrikste bestanddele van die kunste sluit in beeldende kunste, letterkunde, uitvoerende kunste, en kookkuns. Sommige kunsvorme kombineer n visuele element met uitvoering bv. kinematografie, of kunswerke met die geskrewe woord bv. die S ...

                                               

Estetika

Estetika is ’n afdeling van filosofie wat handel oor die aard van kuns, skoonheid en smaak. Heel verskillende betekenisse word deur verskillende mense daaraan geheg. Die term is afgelei van die Griekse woord αἰσθητικός aisthetikos. Dit het dieselfde wortel as αισθησις aisthesis. Laasgenoemde kan dui op sintuiglike waarnemings sowel as gevoel. Vir sommige is estetika ’n sinoniem vir die filosofie van kuns, terwyl ander meen daar is ’n aansienlike verskil tussen die twee verwante begrippe. In die praktyk verwys estetiese oordeel na die sintuiglike waardering van ’n voorwerp nie noodwendig ’n ...

                                               

Genre

Genre, Grieks: genos, γένος) is die term vir enige kategorie van letterkunde of ander kunsvorms en vermaak, bv. musiek, hetsy geskrewe of gesproke, mondelik of visueel, gegrond op ʼn stel stilistiese kriteria. Genres word saamgestel deur konvensies wat met tyd verander soos nuwe genres uitgevind word en die oueres in onbruik verval. Werke val gereeld in veelvuldige genres deur die leen en herkombinering van die konvensies. Genre-teorie is ʼn sytak van die kritiese teorie. Genre het afgeskop as ʼn absolute klassifikasiestelsel vir Oud-Griekse literatuur. Poesie, prosa en opvoering het ʼn spesif ...

                                               

Gom

Gom is n klewerige materiaal, wat gebruik word om twee of meer items aan mekaar vas te plak. Baie soorte gom is veilig, maar sekere soorte bevat sterk ruikende chemikaliee. Hierdie chemikaliee kan giftig wees en kan breinskade of siekte veroorsaak. Die reuk van gom moet liefs vermy word. As gom vir kinders aangekoop word, moet sekergemaak word dat dit veilig is en nie enige gifstowwe bevat nie. Gom kan van plantaardige of diereprodukte vervaardig word, of dit kan van olie-gebaseerde chemikaliee kom. Sekere moderne gomme is supersterk en speel n belangrike rol in konstruksie en die industrie.

                                               

Grafiese kuns

Onder grafiese kuns word verstaan kunswerke wat geskep word deur die toepassing van drukprosesse waaroor die kunstenaar regstreekse beheer het. Onderskeid word getref tussen n oorspronklike en n reproduksie-grafiek. Die grafiese kuns is volgens die toegepaste drukprosesse in vier kategoriee onderverdeel: hoogdruk, diepdruk, vlakdruk en sifdruk. Houtsnee is die oudste vorm van grafiese kuns en is aanvanklik gebruik om stowwe te bedruk. In China, waar papier reeds teen die einde van die eerste eeu uitgevind is, word die vroegste afdrukke van houtsnee op papier aangetref 19e eeu. Die oudste E ...

                                               

Groot Golf van Kanagawa

Onder die golf by die kus van Kanagawa, gewoonlik kortweg Die Groot Golf genoem, is n uitgekerfde houtafdruk van die Japannese kunstenaar Katsushika Hokusai van ongeveer 1830-1831. Dit is die eerste stuk uit die ses-en-dertig aansigte op die Foedji-berg en die bekendste werk van Hokusai. Die kunswerk toon n paar bote wat probeer om op n see van groot golwe te seil. Die grootste golf dreig om die roeiers te verpletter. In hierdie golf kan n monster met kloue, wat die krag van die natuur, maar ook die krag van die roeiers, uitbeeld, gesien word. Hierdie golf kan moontlik n tsoenami voorstel, ...

                                               

Grotkuns

Grotkuns is ’n soort rotskuns wat teen die mure of dak van grotte aangetref word. Die term dui gewoonlik op ’n prehistoriese oorsprong, maar grotkuns kan ook onlangse kuns wees: In die Gabarnmunggrot in Noord-Australie is die oudste tekeninge ouer as 28 000 jaar, terwyl die mees onlangse tekeninge minder as ’n eeu gelede gemaak is.

                                               

Kalligrafie

Kalligrafie is die kuns van skoonskrif, met ander woorde die ontwerp en skryf van sierletters met ’n breepuntinstrument of kwas. Kalligrafie strek van funksionele inskripsies met die hand tot sierskrif waar die letters soms moeilik leesbaar is.

                                               

Kinechromatiese kuns

Kinechromatiese kuns is n vorm van kuns waarin die beeld, veral met verwysing na die kleur wat die kyker waarneem, verander as gevolg van een of ander vorm van beweging. Die term kinechromaties is in 1951 deur Mario Pedrosa geskep in n artikel in Tribuna da Imprensa om te verwys na die werk van die Brasiliaanse kunstenaar, Abraham Palatnik. Palatnik het aanvanklik elektromeganiese toestelle geskep, gebaseered op die kaleidoskopiese beginsel, wat n voortdurende veranderende patroon van gekleurde lig op n skerm projekteer. Latere toestelle het die gekleurde bewegende dele van die masjinerie ...

                                               

Kitsch

Kitsch kan beskryf word as kuns of kunsvoorwerpe wat geen egte, inherente artistieke waarde het nie, maar oppervlakkig en sentimenteel is en op valse waardes berus. Dit word dikwels ook "artistieke snert" genoem. So n definisie is egter nie absoluut of algemeen geldend nie maar relatief: Met verloop van tyd is tallose onderwerpe en voorwerpe as kitsch bestempel hoewel hulle op ʼn ander tydstip of in n ander milieu hoog gewaardeer was. Die norme waarvolgens iets as kitsch beskou word, wissel voortdurend namate die ideologiese agtergrond met sy bepaalde opvattinge oor kuns verander. Een konst ...

                                               

Kunselemente

n Kunswerk kan ontleed word deur n verskeidenheid aspekte daarvan individueel te oorweeg. Hierdie aspekte word dikwels die kunselemente genoem. Die hoofelemente is vorm, lyn, kleur, waarde, ruimte en tekstuur.

                                               

Kunskritikus

n Kunskritikus is n persoon wat in die ontleding, vertolking en evaluering van kuns spesialiseer. Hulle geskrewe resensies of kritiek lewer n bydrae tot kunskritiek en word in koerante, tydskrifte, boeke, brosjures en katalogusse vir uitstallings en op webwerwe gepubliseer. Hedendaagse kunskritici maak dikwels van kunsblogs en ander aanlyn platforms gebruik ten einde n groter gehoor te bereik en debatte oor kuns aan te moedig. In teenstelling met kunsgeskiedenis is daar, buiten n paar uitsonderings, nie formele opleiding vir kunskritici nie; hulle kom uit verskillende agtergronde en het ni ...

                                               

Max Planck-geselskap

Die Max Planck-geselskap vir die Bevordering van Wetenskap is ’n voorheen onafhanklike nieregeringsorganisasie sonder winsbejag van Duitse navorsingsinstellings wat in 1911 as die Kaiser Wilhelm-geselskap gestig is en in 1948 hernoem is tot die Max Planck-geselskap ter ere van sy eertydse president die fisikus Max Planck. Die vereniging kry nou geld van die Duitse regering sowel as ander bronne. Volgens die vereniging is sy primêre doel basiese navorsing oor natuur-, lewens- en sosiale wetenskap, die kunste en geesteswetenskappe in sy lid-institute. Dit het sowat 17 000 permanente werkneme ...

                                               

Menslike figuur

In estetika, behels die menslike figuur of menslike vorm in kuns, beeldhouwerk en ander kunsvorme n studie van en waardering van die skoonheid van die menslike liggaam in sy uitbeelding of voorstelling. Die studie behels n waardering van die liggaamsvorm, insluitend menslike posisies: sit, staan of selfs slaap en bewegings: loop, hardloop, dans ens. Immanuel Kant verwys na die menslike figuur as die ideaal van skoonheid. Die menslike figuur voldoen baie goed aan die wet wat bepaal dat vorm funksie volg, wat geglo is om die gevolg van evolusie oor duisende geslagte te wees.

                                               

Negatiewe spasie

Negatiewe ruimte, in kuns, is die ruimte rondom en tussen die onderwerp van n beeld. Negatiewe ruimte kan die duidelikste wees wanneer die ruimte rondom n onderwerp, nie die onderwerp self nie, n interessante of kunstige vorm aanneem. Hierdie ruimte word dikwels dan as die werklike onderwerp van die beeld gesien.

                                               

Porselein

Porselein is n materiaal wat vir breekware, gereedskap en in die elektrotegniese nywerheid gebruik word. Dit is danksy die ligte gewig, maklike installasie en onderhoud van porseleinpanele ook geskik as afwerking vir die fasades van geboue. Porselein word van kaolien, veldspaat en kwarts gemaak, nat op n pottebakkersskyf gevorm en twee keer in n oond gebrand. By die tweede keer word n glasuur aangebring. Harde porselein bevat n groter aandeel kaolien.

                                               

Pottebakkery

Pottebakkery is die proses om houers en ander voorwerpe uit klei en ander keramiese materiaal te vorm wat by hoe temperature gebak word om dit hard en duursaam te maak. Belangrike soorte sluit in erdewerk en porselein. Die plek waar sulke ware deur n pottebakker gemaak word, word ook n pottebakkery genoem. Die term "pottebakkery" word deur die Amerikaanse Vereniging vir Toetsing en Materiale omskryf as "alle gebakte keramiekware wat klei bevat wanneer dit gevorm word, behalwe tegniese, strukturele en vuurvaste produkte". In argeologie, veral wat die antieke en prehistoriese tydperke betref ...

                                               

Prehistoriese kuns

Die oudste voorbeelde van prehistoriese kuns dateer uit die Laat Paleolitikum en bestaan uit die sogenaamde Venusse en die beroemde Frans-Kantabriese grotskilderkuns met realisties geskilderde diere. Die mens, veral die mens in aksie, is die belangrikste onderwerp van die Mesolitiese kuns. Die styl het van n naturalistiese tot n geskematiseerde weergawe ontwikkel en is tydens die Neolitikum tot ongeveer 2000 v.C. voortgesit. In die periode is keramiek en die indrukwekkende megalitiese grafmonumente vir die eerste keer vervaardig. Op talle plekke het die beoefening van n kunsvorm wat in wes ...

                                               

Romeinse Ryk (kuns)

Nadat Rome, oorspronklik n Italiese stadjie wat lank onder die politieke en kulturele beheer van die Etruskers was, in 500 v. C. Onafhanklik geword het, het die Romeine in die eerste eeue daarna meer tyd en aandag bestee aan die handhawing en uitbouing van hulle nuwe selfstandigheid as aan die ontwikkeling van die beeldende kuns. Die toestand het egter in die loop van die 3e eeu v. C. verander, eers deur die onderwerping van die Griekse kolonies in Suid-Italie Magna Graecia, en later vanwee die magsuitbreiding ooswaarts na die Hellenistiese wêreld: Griekeland self, Klein-Asie en Egipte. Di ...

                                               

Steengoed

Steengoed is verglaasde wit erdewerk van poreuse en ondeurskynende kwaliteit wat by temperature tussen 900 en 1100 °C gebrand word. Steengoed, wat in Engels creamware genoem word, is in 1760 vir die eerste keer deur die Engelse pottebakker Josiah Wedgwood vervaardig en vervolgens hoofsaaklik vir breekware en kunsvoorwerpe gebruik. Bekende soorte steengoed is veldspaat-steengoed fayence en kalksteengoed. Fayence wat na die Italiaanse stad Faenza genoem is van natuurlike wit kleur en word dikwels met n geverfde glasuur van tin of lood versier.

                                               

Stiersprong

’n Stiersprong is ’n bekende motief in die figuratiewe kuns van die Middel-Bronstydperk, byvoorbeeld in die Minoïese beskawing op Kreta. Dit is ook aangetref in die ryk van die Hetiete in Anatolie, die Levant en die Indusvalleibeskawing. Dit word dikwels beskou as die uitbeelding van ’n ritueel in verband met die verering van die bul, soos dit al in Antieke Egipte voorgekom het. Vandag is dit steeds ’n sportsoort in die suide van Frankryk, waar ’n atletiese persoon ’n akrobatiese sprong oor ’n aanvallende bul of koei uitvoer. In dele van Spanje word selfs ’n lang paal gebruik om oor ’n bul ...

                                               

Stillewe

n Stillewe is n kunswerk wat tipies alledaagse/natuurlike voorwerpe uitbeeld. Dit kan ook lewelose/mensgemaakte onderwerpe wees. Die oorsprong van hierdie kuns het begin by die Middeleeue en die Antieke Grieks-Romeinse tyd, stillewes het as n afsonderlike genre tot stand gekom. n Voordeel van die stillewe kunsvorm is dat dit die kunstenaar toelaat om te eksperimenteer met verskillende rangskikkings terwyl verskillende verftegnieke ook n opsie is. Stillewe, as n bepaalde genre, het by Vlaamse skilderye van die 16de en 17de eeu begin en die woord stillewe is afgelei van die Nederlandse woord ...

                                               

Amerikaanse strokiesprent

n Strokiesverhaal is die generiese term vir opvolgende kuns. Dit bestaan uit opvolgende prente wat in volgorde gerangskik is en wat n gebeurtenis beskryf of n verhaal vertel. Strokiesverhale is n grafiese medium en kan baie, min, of selfs geen woorde bevat nie. Die woorde neem dikwels die vorm van verhalende teks en/of direkte rede aan.

                                               

Timlin-versameling

Die Timlin-versameling in die William Humphreys-kunsgalery in Kimberley bestaan uit tekeninge en olie- en waterverfskilderye deur William Mitcheson Timlin. Timlin is in die 1890s in Engeland gebore en sterf in 1943 in Kimberley. Op 19-jarige ouderdom het hy na Kimberley gekom en word daar n vakleerling by en later vennoot van die argitek D.W. Greathead. Deur sy skilderye, pastelle, etse, kamee en as argitek van bekende geboue in Kimberley en as skrywer word hy in Suid-Afrikaanse kunskringe n bekende kunstenaar met n lewendige verbeelding en n eie kenmerkende styl. Timlin skilder in die 192 ...

                                               

United Artists Rating

United Art Rating is n naslaanwerk wat sedert 1999 deur die vakbond van kunstenaars van Rusland gepubliseer is om die kuns mark te ondersteun. Sergey Zagraevsky is die hoofredakteur. United Art Rating voor 2012 United Artists Rating genoem is n periodieke naslaanwerk waarin kunstenaars geklassifiseer word. Twee-en-twintig gedrukte weergawes is sedert 2016 gepubliseer met n totale sirkulasie van meer as 90 000 eksemplare. Daar is ook n elektroniese weergawe. Op 1 Januarie 2016 is 58.965 kunstenaars geregistreer deur United Art Rating. Vir elke kunstenaar is die naam en verjaarsdag, die toeg ...

                                               

Wiskunde en kuns

Wiskunde en kuns is op verskeie wyses aan mekaar verwant. Wiskunde is self al beskryf as ’n kunsvorm wat deur skoonheid gemotiveer is. Wiskunde kan in die volgende kunsvorms waargeneem word: musiek, dans, skilder, argitektuur, beeldhouwerk en tekstiele. Die artikel fokus egter op wiskunde in visuele kunste. Wiskunde en kuns het ’n lang historiese verhouding. Kunstenaars gebruik reeds sedert die 4de eeu v.c., toe die Griekse beeldhouer Polykleitos sy Canon geskryf het van wiskunde gebruik. In die Canon skryf Polykleitos sekere proporsies, wat gebasseer is op die 1:√2 verhouding as die ideaa ...

                                     

ⓘ Kuns

  • artikel handel oor die algemene begrip van kuns Vir die groep kreatiewe vakgebiede, sien Die kunste. Kuns is die uiteenlopende terrein van menslike kreatiewe
  • Die Suid - Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns is n multidissiplinêre organisasie wat hom beywer vir die bevordering van wetenskap, tegnologie en
  • Japannese kuns dek ʼn wye reeks style en media, insluitend antieke pottebakkery, beeldhou, inkkuns, blokwerk, keramiekwerk, origami en ook meer onlangs
  • Kontemporêre kuns Kontemporêre kuns is kuns wat in die hede geskep word. Kontemporêre kuns behels, en ontwikkel uit postmoderne kuns wat op sigself n
  • Moderne kuns sluit kunswerke in wat gedurende die tydperk van ongeveer die 1860 s tot 1970 s geskep is, en dui op die styl en filosofie van die kuns wat uit
  • Tekenkuns Skilderkuns Beeldhouwerk Gemengde media Beeldende kuns ook genoem visuele kuns behels enige sigbare kuns maar sluit uitvoerende kunste uit.
  • Postmoderne kuns is n groep kunsbewegings wat daarop gerig was om sekere aspekte van modernisme of aspekte wat in die nasleep daarvan ontwikkel het, te
  • Abstrakte kuns gebruik n visuele taal van vorm, kleur en lyn om n komposisie te skep wat met n mate van onafhanklikheid van visuele verwysings in die
  • Gotiese kuns was n Middeleeuse kunsstyl wat in die 12de eeu n.C. vanuit Romaanse kuns in Noord - Frankryk ontwikkel het, gelei deur die gelyktydige ontwikkeling
Beeldende kunste
                                               

Beeldende kunste

Die beeldende kunste is vorms van kunssinnige uitdrukking waarin die klem val op die skep van n artifak in twee of drie dimensies. Beeldhouwerk Gemengde media Skilderkuns Tekenkuns Beeldende kuns ook genoem visuele kuns behels enige sigbare kuns, maar sluit uitvoerende kunste uit.

Holbeinpferd
                                               

Holbeinpferd

Holbeinpferd is die informele naam vir die beton beeldhouwerk van n perd in die stadsbuurt Wiehre van Freiburg im Breisgau, Baden-Württemberg in Duitsland. Dit is op die hoek van Günterstal- en Holbein-staat gelee.

Karikatuur
                                               

Karikatuur

n Karikatuur is n humoristiese voorstelling van n persoon of situasie, waarby die mees kenmerkende trekke sterk oordryf word. Die bedoeling is gewoonlik om mense te amuseer, te beledig of om n politieke punt te stel. Karikature word veral in strokiesprente gebruik, maar word ook in poppespel en in die teater ingespan.

Monument
                                               

Monument

n Monument is n standbeeld, gedenksteen of n gebou wat opgerig is ter herinnering aan n persoon of n belangrike gebeurtenis. Monumente word gewoonlik kunstig ontwerp om die voorkoms van n stad of plek te verbeter. Die grootste monumente word deur regerings en owerhede opgerig, maar besighede doen dit ook soms. Kleiner gedenktekens word dikwels gemaak in die vorm van n plaket of gedenkplaat.

                                               

Oeuvre

Ouvre is n leenwoord uit Frans wat verwys na die hele korpus van n kunstenaar se werk as n geheel. Ouvrepryse word op verskillende artistieke gebiede uitgereik. Daar is byvoorbeeld oeuvrepryse vir skrywers en akteurs. So n prys word dan vir die somtotaal van die kunstenaar se werke uitgereik, en nie vir n enkele werk nie. As voorbeelde: Die skrywer Chris Barnard ontvang in 1991 die Hertzogprys vir drama vir sy oeuvre. Deon Opperman ontvang in 2006 die Hertzogprys vir sy hele oeuvre.

Patroon (vorm)
                                               

Patroon (vorm)

Wiskunde word algemeen beskryf as die wetenskap van patrone. Enige reeks getalle wat deur n wiskundige funksie gemodelleer kan word, word as n patroon beskryf.

Tempera
                                               

Tempera

Tempera is n soort verf wat uit kleurpigment en n wateroplosbare emulsie bestaan. Dit is n verf wat vinnig droog word en lank hou: daar is steeds voorbeelde uit die eerste eeue na Christus wat steeds bestaan. Daar word dikwels na werke wat met hierdie medium geskep is, ook as "tempera" verwys. Tempera was een van die gewildste en algemeenste tegnieke tot na die 16de eeu, waarna olieverf se gewildheid toegeneem het.

Users also searched:

...

01130103 Jaarboeke 2018 Universiteit van Pretoria.

Oomblikke toe, soos iemand dit uitgedruk het, die kuns in n nuwe sleutel begin geval van die letterkunde, nes in die van die meeste ander kunste, met die. Natuurwetenskappe Graad 7 ms.za. VISUELE KUNSTE V1. 19 Kontemporêre kunstenaars verander die persepsies van kykers oor Kontemporêre kuns: Kuns vanaf die 1870.


...