Back

ⓘ Kultuur
                                               

Kultuur

Kultuur in die algemeen verwys na die patroon van menslike aktiwiteit en die simboliese strukture wat hierdie aktiwiteite n sekere betekenis gee. Daar bestaan uiteenlopende definisies van "kultuur", wat dui op verskillende teoretiese benaderinge tot die vorming of evaluasie van menslike aktiwiteite en die produkte daarvan. Die definisie van kultuur in die HAT is" Die ganse geestelike besitting van n volk of groep op elke lewensterrein; die geesteslewe; die beskawingstoestand van n groep." Verskillende volkere, nasies en groepe besig verskillende kulture. Kultuur word van geslag tot geslag ...

                                               

Begraafplaas H-kultuur

Die Begraafplaas H-kultuur was ’n Bronstydperk-kultuur in Pandjab, Noordwes-Indie, van omstreeks 1900 v.C. tot omstreeks 1300 v.C. Dit word verbind met beide die laat fase van die Indusvalleibeskawing en die Indo-Ariese migrasies.

                                               

Nok-kultuur

Die Nok-kultuur was n beskawing wat tussen 400 v.C. en 200 n.C. in die sentrale deel van die huidige Nigerie bestaan het. Dit is teenswoordig veral bekend om sy terracottabeeldjies met versamelaarswaarde. Die Nok-mense het in hul gevestigde samelewing n redelik hoe ontwikkelingspeil bereik en is die vroegste bewys van n georganiseerde samelewing in Afrika suid van die Sahara. Hulle het in dorpies gewoon, landbou en veeteelt beoefen en klipwerktuie gebruik. Van ongeveer 500 v.C. af het die mense die bewerking van yster baasgeraak en wapens, plaasgereedskap en juweliersware begin maak. Uit h ...

                                               

Natufiese kultuur

Die Natufiese kultuur is ’n argeologiese terrein uit die laat Epipaleolitikum wat omstreeks 12 000 tot 9 500 v.C. of 13 050 tot 7 550 v.C. in die Levant bestaan het. Die kultuur was ongewoon in die sin dat die mense ’n sedentêre of halfsedentêre leefstyl gehandhaaf het selfs voor die ontwikkeling van landbou. Die Natufiese gemeenskappe kan die voorouers wees van die bouers van die eerste Neolitiese nedersettings in die streek, wat die oudstes ter wêreld kan wees. Die Natufiers het ’n nedersetting gestig in wat vandag Jerigo is, en dit kan die langs aaneenlopend bewoonde stadsgebied op aard ...

                                               

Claude Lévi-Strauss

Claude Lévi-Strauss was n Franse kulturele antropoloog wie beskou word as een van die grootste denkers van die twintigste eeu. Hy het grotendeels die strukturalisme in die sosiale wetenskappe vorm gegee.

                                               

Nasionale Biblioteek van die Tsjeggiese Republiek

Die Nasionale Biblioteek van die Tsjeggiese Republiek is die sentrale biblioteek van die Tsjeggiese Republiek. Dit word gerig deur die Ministerie van Kultuur. Die hoofgebou van die biblioteek is gelee in die historiese Clementinum-gebou in Praag, waar ongeveer die helfte van sy boeke gehou word. Die ander helfte van die versameling word gestoor in die distrik Hostivař. Die Nasionale Biblioteek is die grootste biblioteek in Tsjeggie; in sy versameling is daar sowat 6 miljoen dokumente. Die biblioteek het ongeveer 60 000 geregistreerde lesers. Behalwe Tsjeggiese tekste, stoor die biblioteek ...

                                               

Kultuur van die Faroëreilande

Die kultuur van die Faroereilande is gegrond op die Nordiese kultuur. Die Faroereilande was lank van groot kulturele fases en stromings van Europa afgesny. Dit beteken dat hulle n groot deel van hul tradisionele kultuur behou het. Die gesproke taal is Faroees. Dit is een uit drie Skandinawiese eilandtale wat uit gesproke Oudnoors in Skandinawie uit die Wikingtydperk spruit. Die ander twee is Yslands en die uitgestorwe Norn, wat na bewering verstaanbaar was met Faroees. Tot met die 15de eeu het Faroees n soortgelyke ortografie as Yslands en Noors gehad, maar na die Hervorming in 1538 het di ...

                                               

Barok

Die Barok was n kunssinnige stylperiode wat gewild was van die einde van die 16de eeu tot aan die begin van die 18de eeu. Barok het sy oorsprong in Italie gehad en het die destydse argitektuur, tuinargitektuur, skilderkuns, beeldhoukuns, letterkunde en musiek beïnvloed. Die woord "barok" is van die Portugese woord barroco afkomstig, wat "onreelmatig gevormde pêrel" beteken. Daar word onderskei tussen die vroee, hoe en laat-barok. Die barokstylperiode is retrospektief benoem waarby die term self oorspronklik n pejoratiewe betekenis gehad het. Die gewildheid en sukses van die Barokstyl was d ...

                                               

Beskawing

n Beskawing is enige komplekse samelewing gekenmerk deur stedelike ontwikkeling, sosiale stratifikasie, simboliese kommunikasievorme, en die waargenome skeiding van en heerskappy oor die natuurlike omgewing deur n kulturele elite. Histories was n beskawing n sogenaamde "gevorderde" kultuur in teenstelling met sogenaamde meer primitiewe kulture. As n nietelbare naamwoord verwys beskawing ook na die proses van n samelewing se ontwikkeling tot n gesentraliseerde, verstedelikte, gestratifiseerde struktuur. Beskawings word in digbevolkte nedersettings gegroepeer en in hierargiese sosiale klasse ...

                                               

Blitsskare

n Blitsskare of kitsskare beskryf n groep mense wat volgens instruksies op n gegewe tyd in n publieke ruimte bymekaarkom, iets ongewoon doen vir n kort tydsbestek en dan weer vinnig uitmekaargaan. Hulle word gewoonlik georganiseer met die hulp van die Internet of ander digitale kommunikasie instrumente of netwerke. Die mense wat aan sodanige aksie deelneem is gewoonlik nie persoonlik aan mekaar bekend nie. Die term word ook toegepas op sogenaamde verspreideskades wat soortgelyke middele gebruik om gelyktydige aksies in verskillende plekke te koördineer. n Voorbeeld van sodanige aksie was d ...

                                               

Boogjag

Boogjag is die jag van diere deur boogskiet. Baie inheemse volke gebruik vir duisende jare reeds die tegniek as hul primêre jagmetode, en dit oorleef in die hedendaagse gebruik vir sport en jag.

                                               

Deurgangsrite

’n Deurgangsrite is ’n seremonie waardeur ’n individu een groep verlaat om deel van ’n ander te word. Dit behels ’n aansienlike verandering van sosiale status in die gemeenskap. Die Franse term rite de passage is geskep deur die etnograaf Arnold van Gennep in sy werk Les rites de passage.

                                               

Die Afrikaanse gedagte

Die Afrikaanse gedagte is n boek geskryf deur C.M. van den Heever. In die boek behandel hy die onderwerp dekadensie in kultuur, en hoe die Afrikaanse beweging dit hier ter plaatse kan stopsit.

                                               

Epitaaf

n Epitaaf is n teks wat die oorledene eer, gewoonlik gegrafeer op n grafsteen of grafplaat. Vele epitawe is in die vorm van n versie geskryf en baie digters het al hulle eie epitawe geskryf voor hulle dood. Epitawe is somtyds ook aanhalings uit heilige skrifte, soos die Bybel. Amper alle epitawe noteer ook die naam, geboorte- en sterftedatum van die oorledene.

                                               

Erfenishulpbron

n Erfenishulpbron is n plek, n voorwerp of n onaantasbare erfenis van kulturele belang vir huidige en toekomstige geslagte. Erfenishulpbronne in Suid-Afrika word bestuur en beskerm in gevolge van die Wet op Nasionale Erfenishulpbronne.

                                               

Folklore

Folklore is die kultuur wat deur ’n spesifieke groep mense gedeel word. Dit sluit die groep se gemeenskaplike tradisies in soos vertellings, spreekwoorde en grappies, asook materiele dinge soos boustyle en handgemaakte speelgoed, rituele en vierings soos Kersfees en troues, volksdanse en inisieringsrites. Net so belangrik soos die vorm van die folklore, is die oordrag daarvan van een streek tot ’n volgende of van een geslag tot die volgende. Folklore word nie in ’n skool of leerplan geleer nie, maar word informeel van die een individu tot die volgende oorgedra, óf mondelings óf deur demons ...

                                               

Girgian

Girgian is ’n uitdrukking of ’n beskrywing wat ’n spesifieke oomblik in tyd gedurende die Ramadan-periode beskryf. Die eerste letter" g” in hierdie Arabiese woord, word hard uitgespreek, soos die" g” in die Afrikaanse woord" berge”. Die tweede" g” in die woord is sag soos in die" j” van Juane”. Hierdie Arabiese woord se oorsprong kan dalk na Koeweit se gemeenskappe teruggelei word.

                                               

Jag

Jag verwys na die aktiwiteit waarin diere gesoek en uiteindelik doodgemaak word. Die rede waarom hierdie aktiwiteit geskied is óf n behoefte na kos, óf vir sport, óf om dieregetalle te beheer. Diere wat só gejag word deur mense, word gewoonlik wild genoem. In die oertyd was jag vir die mens lewensbelangrik omdat dit naas die versamel van veldkos die enigste manier was om voedsel te bekom. Met verloop van tyd, en veral sedert die Middeleeue, het hierdie manier van voedselverkryging stadig begin verdwyn en het jag grotendeels ʼn sportsoort geword. Aanvanklik het slegs die adel ter wille van o ...

                                               

Meem

Die term meem, geskep in 1976 deur die dierkundige en ewolusionêre wetenskaplike Richard Dawkins, verwysend na n eenheid van kulturele informasie wat oordraagbaar is van een persoon na n ander. n Meem word ook van geslag tot geslag oorgedra. Dawkins voer aan dat "deuntjies, populêre sêgoed, gelowe, klere modes, maniere van potte maak of die bou van boe" almal voorbeelde van meme kan wees. n Meem plant homself voort as n eenheid van kulturele ewolusie en diffusie – soortgelyk in baie opsigte aan die optrede van die geen. Meestal versprei meme as geïntegreerde kooperatiewe stelle of groepe w ...

                                               

Rieldans

Riel is n oeroue feesdans van die Boesman, Nama en Khoikhoi. Onder die Namavolk staan die dans bekend as Ikhapara. Dit word beskou as een van die oudste dansstyle in Suidelike Afrika en word gedans teen n energieke pas met vernuftige voetwerk.

                                               

Verassing

Verassing is naas n begrafnis een van die oudste maniere in die geskiedenis van die mensdom om met die dooie menslike liggaam om te gaan. Menslike lyke word deur middel van verbranding in n krematorium tot n klein stoflike oorskot verminder wat in teenstelling met die algemene oortuiging nie uit as bestaan nie, maar eerder uit gedroogde beenfragmente wat ná die verassing in n sogenaamde cremulator fyngemaal is. In sommige beskawings soos Indie word lyke ook op tradisionele brandstapels veras. Die verassing van n lyk kan deel wees van n begrafnisritueel en is sodoende n alternatief vir die ...

                                               

Volkspele

Volkspele is n Afrikaner volksdanstradisie. Die danse is oorspronklik op pieknieks en ander byeenkomste van jongmense uitgevoer, maar in die vroee 20ste eeu het S.H. Pellissier n volkspelebeweging gestig met die doel om die reputasie en gewildheid van die spele te bevorder.

                                               

Volwassene

Die naamwoord volwassene verwys na enige volgroeide organisme, alhoewel meestal na n mens: iedereen wat nie langer n kind of minderjarige is nie, en wat nou n man of n vrou is.

                                     

ⓘ Kultuur

  • fabrieke huisves. Vandag is Fordsburg n sentrum van Indiese en Pakistani - kultuur omdat dit n groot Indiese en Pakistanse bevolking het. In Fordsburg is
  • wyer kultuur Sy geskrifte oor politiek, kultuur die massamedia en literatuur het n beduidende bydrae gelewer tot die Marxistiese kritiek op kultuur en
  • spoorwegdiens te bevorder en n lewendige belangstelling in Afrikaanse kuns en kultuur aan te kweek. ATKV - takke het van die begin n belangrike rol gespeel om
  • 1 500 en 1 700. Die Maja - kultuur het vermoedelik uit die van die Olmeke ontstaan. Die oorspronklike kultuur staan ook as die kultuur van La Venta bekend genoem
  • Hoewel buitelanders in dié tyd oor die land regeer het, was die Egiptiese kultuur op n hoogtepunt. Libiërs en Perse het om die beurt saam met plaaslike
  • letterlik om mites oor te vertel, bedoelende verhale wat n speisifieke kultuur glo waar is en wat bonatuurlike karakters of gebeurtenisse gebruik om die
  • inheems beskryf wanneer hulle tradisies of ander aspekte van n vroeë kultuur wat met n gegewe streek geassosieer word, handhaaf. Nie alle inheemse
  • watter familie, stam, clan of gemeenskap iemand behoort afhangend van die kultuur Al die lede van n familiegroep kan dieselfde van hê, of daar kan wisselings
  • 2004 word sy benoem as die Gautengse LUR vir sport, ontspanning, kuns en kultuur Sy dien tot 2009 toe sy as LUR vir onderwys aangestel is. Die nuutverkose
Museum van Filistynse Kultuur
                                               

Museum van Filistynse Kultuur

Die Museum van Filistynse Kultuur is n argeologiese museum in Ashdod, Israel. Dit is toegewy aan die kultuur van die Filistyne, wat in die omgewing van die stad gewoon het. Dit is die enigste museum ter wêreld wat aan die Filistynse kultuur gewy is. Dit is ook die eerste museum wat in 1990 in Ashdod geopen het.

Nathi Mthethwa
                                               

Nathi Mthethwa

Emmanuel Nkosinathi "Nathi" Mthethwa is n lid van die Nasionale Vergadering van Suid-Afrika vir die African National Congress. Hy is die dienende kabinetsminister van sport, kuns en kultuur.

Nasionale Biblioteek van Spanje
                                               

Nasionale Biblioteek van Spanje

Die Biblioteca Nacional de España is ’n groot openbare biblioteek, die grootste in Spanje een van die grootstes in die wêreld. Dit is in Madrid aan die Paseo de Recoletos gelee. As die land se nasionale biblioteek is dit die sentrum wat verantwoordelik is vir die identifisering, bewaring en verspreiding van inligting oor Spanje se dokumentêre erfenis. Dit streef daarna om ’n noodsaaklike verwysingspunt te wees vir navorsing oor die Spaanse kultuur.

Nasionale Biblioteek van Letland
                                               

Nasionale Biblioteek van Letland

Die Nasionale Biblioteek van Letland, ook bekend as die Kasteel van Lig, is ’n nasionale kultuurinstelling onder toesig van Letland se departement van kultuur. Die biblioteek is in 1919 gestig nadat die onafhanklike Republiek Letland in 1918 afgekondig is. Die huidige gebou in Riga is in 1989 ontwerp en in 2014 geopen. Dit speel ’n belangrike rol in die ontwikkeling van Letland se inligtingsgemeenskap, verskaf internettoegang aan inwoners en ondersteun navorsing en opvoedkunde.

Users also searched:

...

Dan Roodt: Marlene van Niekerk, die FW de Klerk van die.

Tristes Tropiques, Claude Lévi Strauss. R55. Ends 18 May. Red Owl Books & Music. Cart Watch. The White Jade Fox, André. Untitled Scriptura: Journal. En Theodor Adorno as verteenwoordigers van die Frankfurtse skool, en die strukturalisme in die sosiaal antropologiese beskouings van Claude Lévi Strauss​. N uusbrief N ew s letter Stellenbosch University. 2.2.1. T.S. Eliot. 2.2.2 Harold Bloom en Northrop Frye. 2.23 Vroeë aandeel van die semiotiek. 2.2.4 Jurij Lolman. 2.2.5 Mikhail Bakhlin. 2.26 Claude Lévi Strauss​. Global ETD Search ndltd. Die Franse skrywer en strukturalistiese antropoloog Claude Lévi Strauss 1908 ​2009 se standpunte oor kulturele identiteit en multikulturalisme word sedert die.


...