Back

ⓘ Religie
                                               

Godsdiens

Moslembroederskap Wahabisme Salafisme Soennisme Ismaïlisme Alawitisme Droese Sjiïsme Alevitisme Nasie van Islam – Swart Moslems Ahmadiyya Soefisme Universele Soefisme Volks-Islam

                                               

Vediese religie

Die Vediese religie was in die Vediese tydperk, van omstreeks 1750 tot 500 v.C., die godsdiens van die Indo-Ariers van Noord-Indie. Dit was ook bekend as Vedisme, Brahmanisme en Vediese Brahmanisme. Dit word soms ook antieke Hindoeïsme genoem omdat dit beskou word as die historiese voorloper van moderne Hindoeïsme, hoewel dit aansienlik daarvan verskil het.

                                               

Panteon

Die term word in die besonder gebruik wanneer, soos in die Griekse mitologie, die godewêreld duidelik gestruktureer is, met ’n bepaalde hierargie, omskryfde familieverhoudinge en afgebakende take. Die familiebande en hierargie in sulke panteons kan by baie volke teruggevolg word na voorvaderverering of die aanbidding van patriarge.

                                               

Christendom

Die Christendom is n religie wat bely dat Jesus Christus die Seun van God is en verlossing verkondig aan die volgelinge van hierdie geloof, wat as Christene bekend staan. Christene glo in een God as Drie-eenheid: God die Vader, God die Seun en die Heilige Gees. Dit is ook die grootste godsdiens in die wêreld. Die Bybel is Christene se heilige boek, hulle aanbid in kerke en die kruis is hul simbool. Die Bybel bestaan uit 39 Ou Testament en 27 Nuwe Testsment boeke. n Belangrike onderdeel van die verlossing is die idee van versoening wat deur Jesus Christus bewerk is tussen God en mens en dit ...

                                               

Ludwig Feuerbach

Ludwig Feuerbach was n filosoof wat homself ten doel gestel het om die mens weer in materiele denke te vestig. Hy is ook die grondlegger van die moderne sekulêre denke. Op die gebied van godsdiensfilosofie kom hy met twee opvattings voorendag: Daar is n alomvattend beginsel. Hier stel hy die strewe na geluk sentraal. God is n projeksie van die mens. Feuerbach sien religie as slegs n bevrediging van n verlange van die mens. Hy beskou religie as n kompensasie vir beperktheid en eindigheid. Godsdiens is volgens Feuerbach niks meer as n illusie nie. Hy pleit vir n beskawing wat nié gebaseer is ...

                                               

Kabbala

Kabbala beteken letterlik "ontvangs". Die kabbala is esoteriese geskrifte wat deur ortodokse Jode as heilig beskou word. Die aanhangers van die geloof glo dat die werke n mens nader aan God sal bring en dat die aanhanger bonatuurlike kragte verkry op n metafisiese vlak. Die oorsprong van die term kabbala is onbekend, maar daar word geglo dat dit óf deur Solomon ibn Gabirol óf in die 13de eeu deur Bahya ben Asher begin is. Vandag word die term kabbala gebruik vir die studie van die Joodse esoteriese kennis. Volgens kabbalistiese tradisie was die kennis bekend en is dit mondelings oorgedra d ...

                                               

Auguste Comte

Isidore Marie Auguste François Xavier Comte was n Franse wiskundige en filosoof. Hy was een van die eerste wetenskapfilosowe en die grondlegger van die positivisme, wat bedoel was om n einde te bring aan die chaos wat ontstaan het na die Franse Rewolusie. Auguste Comte behoort ook tot die grondleggers van die sosiologie. Sy religie van die mensheid word populêr in Frankryk, Meksiko en die Brasiliaanse Keiserryk.

                                               

1555

Die jaar 1555 was n gewone jaar wat volgens die Gregoriaanse kalender op n Saterdag begin het. Dit was die 55ste jaar van die 16de eeu n.C. Soos ander gewone jare het die jaar 12 maande, 52 weke en 365 dae gehad.

                                               

Moslem

n Moslem of Moesliem is n aanhanger van die Islam-geloof. Die aanduiding kom van die Arabiese woord muslim, wat iemand wat homself oorgee beteken. Die wêreld tel 1.62 miljard Moslems, oftewel 23 persent van die wêreldbevolking en daarmee die tweede belangrikste religie ná die Christendom. 80 tot 90 persent van die Moslems is Soenniete en 10 tot 20 persent Sjiïete. Die Islam is die belangrikste religie in die Midde-Ooste, in die Sahel, aan die Horing van Afrika en in Noord-Afrika. Afrika is die enigste kontinent met n Moslemse meerderheid. China, die Balkan en Rusland het ook groot persenta ...

                                               

Wicca

Wicca is die moderne manifestasie van die ou paganisme of heksebeweging wat veral in Anglo-Amerikaanse lande uitgebrei het. Die term Wicca is afgelei uit die ou Angel-Saksiese taal en beteken letterlik "waarsegger", wat beteken om te buig of vleg, afgelei is. Wicca het sy oorsprong in die ou heidense of natuurgelowe, wat die aanbidding van die natuurgeeste praktiseer en sterk klem lê op die eerbiediging van die "groot sabatte" wat met die wisseling van die jaargetye saamgaan. Die belangrikste hiervan is "Samhain" en "Beltane", onderskeidelik op midsomer en midwinter. Wicca is n Nieu-Heiden ...

                                               

Abrahamitiese gelowe

Die Abrahamitiese gelowe is ’n groep Semities geïnspireerde godsdiensgemeenskappe wat daarop aanspraak maak dat dit van die Judaïsme van die antieke Israeliete afstam en die God van Abraham aanbid. Dit is monoteïstiese gelowe: Hulle aanbid net een God, die unieke God. Die term kom van die patriarg Abraham, ’n belangrike figuur in die Ou Testament wat deur Christene, Moslems en ander erken word. Abrahamieste godsdienste het wêreldwyd versprei nadat die Christelike geloof in die 4de eeu deur die Romeinse Ryk aanvaar is en Islam van die 7de eeu af deur die Islamitiese ryke. Die groot Abrahami ...

                                               

Antiklerikalisme

Antiklerikalisme is n stroming wat die invloed of magsposisie van geestelikes op die gebiede van die openbare lewe, onderwys, en die politiek teenstaan. Dit is hoofsaaklik n Europese verskynsel wat veral in 19de eeuse Frankryk voorgekom het. Dit is gebaseer op die libertynisme van die 17de en 18de eeu. Alhoewel die term in beginsel op alle godsdienste van toepassing is, word die term veral gebruik in lande waar die Katolieke Kerk n groot invloed het. Soms handel dit bloot oor sekere aspekte van Katolieke priesters se gedrag wat afkeurenswaardig is. Antiklerikalisme streef gewoonlik na die ...

                                               

Besnydenis

Dié artikel gaan oor manlike besnydenis. Vir vroulike besnydenis, sien Vroulike genitale verminking. Manlike besnydenis is die verwydering van die menslike penis se voorhuid. In die mees algemene prosedure word die voorhuid oopgetrek en van die eikel weggetrek. Daarna word die besnydenistoestel oor die voorhuid geplaas en die vel afgeknip. Plaaslike verdowing word meestal gebruik teen pyn en stres. Die prosedure word dikwels om kulturele of godsdiensredes op babas en kinders uitgevoer. In sommige gevalle kan dit gedoen word as behandeling teen ’n mediese toestand of vir die voorkoming van ...

                                               

Chakra

Chakra verwys in tantriese Hindoeïsme, tantriese Boeddhisme, Joga, tradisionele Sjinese medisyne en in sommige esoteriese leringe na gepostuleerde subtiele energiesentra in die vorm van wielagtige energie vortekse tussen die liggaam en die subtiele liggaam. Dié word deur subtiele energiekanale verbind. Die energie deurdring die lae van die subtiele liggaam vanaf n punt in die fisiese liggaam in n al hoe groter wordende waaiervromige formasie wat saam n hartvorm te weeg bring. Hierdie roterende vortekse van subtiele materie word as die brandpunt vir die ontvangs en transmissie van energie b ...

                                               

Demiurg

Die Demiurg is die godheid wat in sommige geloofstelsels as die skepper van die stoflike heelal beskou word. Die woord is afgelei van die Griekse δημιουργός. Dit beteken in klassieke Grieks "ambagsman". Die Demiurg is vir die eerste keer omtrent 360 v.C. in Plato se werke as n goddelike wese beskryf, maar die term het later in die Gnostisisme na die bose skeppergod van die stoflike wêreld begin verwys. Plato gebruik die term om na die welwillende skeppergod te verwys wat hy in sy werk Timaeus as die skepper van die wette of die hemel of as die skepper van die wêreld beskou het. Die Neoplat ...

                                               

Duiweluitdrywing

Duiweluitdrywing, geestebeswering of eksorsisme is die godsdienstige of spirituele praktyk om demone of ander geeste uit ’n persoon of gebied te verdryf wat vermoedelik besete is. Na gelang van die spirituele geloofsoortuigings van die duiwelbesweerder of eksorsis kan dit gedoen word deur die entiteit ’n eed te laat sweer, deur ’n uitvoerige ritueel uit te voer of deur dit te beveel om weg te gaan in die naam van ’n hoer mag. Die praktyk is antiek en deel van die geloofstelsel van baie kulture en godsdienste.

                                               

Godheid

’n God of godheid is ’n hipotetiese bonatuurlike entiteit wat in ’n geloof as ’n magtige, bomenslike wese aanbid word en as verantwoordelik beskou word vir bepaalde aspekte van die werklikheid of vir die werklikheid as ’n geheel. Gode word soms beskou as wesens wat op die aarde lewe, met name van die natuurelemente, of in die hemel of ’n onderaardse wêreld.

                                               

Godin

n Godin is n vroulike godheid. Dit het n plek in die meeste politeïstiese religiee. Baie kulture ken godinne, soms alleenstaande, maar meer gereeld in verband met n ruimer panteon waarin ook manlike gode voorkom en soms selfs hermafrodietisie wesens of gode. Soos monoteïsme en politeïsme in bepaalde gevalle relatiewe konsepte kan wees, so ook kan die konsepte god en godin, wat op mekaar betrekking het, nie altyd absoluut geïnterpreteer word nie. Volgens sommige kulturele antropologiese teoriee het die geslag wat aan n opperwese toegeskryf word dikwels konnotasies met dieper gewortelde tend ...

                                               

Goed en kwaad

Goed en kwaad verwys in godsdiens, etiek en filosofie na die ligging van voorwerpe, begeertes en aksies op ’n lineêre spektrum – die goeie is moreel positief en die kwade moreel negatief. "Goed" is ’n bree konsep, maar het gewoonlik te doen met lewe, welsynwerk, geluk, liefde, vooruitgang en die reg. Daarteenoor word "kwaad" vereenselwig met bewustelik verkeerde aksies, diskriminasie, vernedering, vernietiging en onnodige en willekeurige geweld. In die Middeleeuse filosofie het Augustinus en Aquinas kwaad bloot verstaan as ’n gebrek aan goed. Dit kan gemeet word aan persoonlike of subjekti ...

                                               

Goue Reël

Die Goue Reel is n etiese kode en leefreel wat sê: Positiewe vorm: Behandel ander soos jy wil hê hulle jou moet behandel. Negatiewe vorm, ook die silwer reel genoem: Moenie aan ander doen wat jy nie wil hê hulle aan jou moet doen nie. Die Goue Reel word in een of ander vorm in feitlik elke godsdiens en kultuur aangetref. Dit is die uitgangspunt van verskeie humanistiese strominge en lewensfilosofiee. Dit is ook die grondslag van menseregte. In Griekeland is die reel deur filosowe soos Pittakos van Mytilene en Thales van Milete gevestig, in China deur Confucius 551–479 v.Chr. en in die jode ...

                                               

Intelligente Ontwerp

Intelligente Ontwerp is n pseudowetenskaplike beweging wat beweer dat sekere eienskappe in die natuur die beste verklaar kan word as die gevolg van ontwerp. Dit is n vorm van Kreasionisme, en word deur die meerderheid van wetenskaplikes verwerp. Intelligente ontwerp IO is n argument vir die bestaan van God, en die stelling se voorstanders bied geen toetsbare hipotese nie, en die idee is ook nie n wetenskaplike teorie nie. Die Discovery-instituut in Seattle is een van die voorste organisasies wat IO bevorder deur hulle teach the controversy "-veldtog, wat dit ten doel het om die indruk te s ...

                                               

Kreasionisme

Kreasionisme of skeppingsleer is n religieuse geloof in die feit dat die mensdom, die lewe, die Aarde en die heelal deur God geskep is. Die term word egter meer gereeld gebruik om te verwys na die religieuse verwerping van evolusie, ten gunste van n interpretering van die skeppingverslag in die Bybel as n verduideliking wat die geskiedenis, diversiteit en ingewikkeldheid van lewe op aarde verklaar. Hierdie teenstryd staan as die kreasionisme-ewolusie-omstredenheid bekend. In Christelike kringe word kreasionisme gewoonlik op n letterlike interpretering van die skeppingsverhaal in die eerste ...

                                               

Meditasie

Daar bestaan verskillende soorte meditasie in diverse tradisies. In die Christendom is meditasie die beskouing van n Bybelteks of n gebeurtenis uit die lewe van Jesus. Sedert die Middeleeue verbreed die term tot die insluiting van die beskouing van die natuur. Tydens die 16de eeu het meditasie ten doel om innerlike organisasie, omgang met God en dienswilligheid te skep. Onder die invloed van die Oosterse Herlewing ontstaan daar in die 20ste eeu hernieude belangstelling in stilte, konsentrasie en die verbreding van die bewussyn. Meditasie word deesdae veral as n ontspanningstegniek sonder g ...

                                               

Pandeïsme

Pandeïsme omskryf n geloofsiening of teologiese opvatting, waarvolgens die logiese verenigbare elemente van panteïsme en deïsme saamgevoeg word. Dit is die geloof dat die Skepper van die heelal in wese die Heelal geword het en dus opgehou bestaan het as n aparte bewuste entiteit. Die woord pandeïsme word vir die eerste keer gebruik in 1787 deur Gottfried Große in sy vertaling van Plinius die ouere se ensiklopediese werk, die Naturalis Historia. In 1838, word die idee toegeskryf aan Victor Cousin, en vir die eerste keer gekritiseer deur die Italiaanse dokter van frenologie, Luigi Ferrarese. ...

                                               

Sekte

Die term sekte verwys na n afsonderlike religieuse gemeenskap of groepering wat as gevolg van sy leerstelling of rituele in konflik is met die heersende opvatting van n gevestigde kerk of ander groot religieuse organisasie of geloof. n Sekte het hom sodoende van n groter kerk of ander geloof afgeskei, of sy aanhangers is uit die organisasie of geloof verban. Die term het vanwee sy geskiedenis en kerklike taalgebruik n negatiewe konnotasie gekry en word dikwels met sekere gevare vir die voortbestaan van n gevestigde kerk of geloof, maar ook die basiese beginsels van staat en maatskappy verb ...

                                               

Selibaat

Selibaat verwys na ’n ongetroude status met seksuele onthouding, gewoonlik vanwee ’n godsdiensbelofte of -oortuiging. Dit is ’n selfstandige en byvoeglike naamwoord. Selibaat het deur die geskiedenis van godsdienste dwarsoor die wêreld in die een of ander vorm bestaan. Dit moet onderskei word van ’n gebrek aan belangstelling in seks, wat verskeie redes kan hê soos aseksualiteit. Die woord "selibaat" kom van die Latynse caelibatus, "ongetroude staat", van caelebs ongetroud. Dit kom weer van die Proto-Indo-Europese stamme "kaiwelo-" alleen en "libhs-" lewend.

                                               

Siel

Die siel is die nie-materiele spirituele komponent van n mens of dier. Hoewel dit nie wetenskaplik bewys kan word nie glo baie mense dat die siel onsterflik is en na die dood bly voortbestaan. Daarteenoor glo ateïste dat daar nie iets soos n siel is nie en dat lewend wesens slegs n liggaam is.

                                               

Sin van die lewe

Die sin van die lewe is n filosofiese vraagstuk wat hom met die doel en intrinsieke waarde van die menslike bestaan, of biologiese lewe oor die algemeen, bemoei. Hierdie konsep kan deur n verskeidenheid vrae gestel word, soos Waarom is ons hier?, Waaroor gaan die lewe?, en Wat beteken dit alles? Dit was in die opgetekende geskiedenis van die mensdom deurgaans n punt vir filosofiese, wetenskaplike en teologiese bespiegeling. Daar is n groot aantal antwoorde vanuit verskillende kulturele en ideologiese agtergronde tot hierdie vrae gebied. Die Franse eksistensialis Albert Camus het opgemerk: ...

                                               

Teokrasie

Teokrasie ía- Heerskappy) is n staatsvorm waarby die staatsowerheid alleen religieus gelegitimeer word, en deur n goddelik verkose persoon, priesterskap of n heilige instelling op die basis van religieuse beginsels regeer word. By sommige godsdienste word die koning as seun van god beskou. Godsdienste met n heilige boek beskou die boek as direkte boodskap van god. n Teokrasie kan ook n bestuursvorm aandui waar geestelikes die mag dra.

                                               

Totem

’n Totem is ’n gees, heilige voorwerp of simbool wat as embleem dien van ’n groep mense soos ’n familie, clan, lyn of stam. Hoewel die term uit Ojibwe kom, is die geloof in geeste en gode nie beperk tot die inheemse volke van die Amerikas nie; dit is algemeen in verskeie kulture wêreldwyd, soos dié van Afrika, Arabie, Asie, Australie en Europa. Mense in dié beskawings het egter ander name vir hul beskermingsgeeste en praat selde van "totems".

                                               

Verlossing

Verlossing in godsdiens, is die redding van die siel van sonde en die gevolge daarvan. Dit kan ook genoem word "bevryding" of "verlossing" van die sonde en die gevolge daarvan. Afhangende van die godsdienstige tradisie is ons redding beskou word veroorsaak deur die vrye wil en genade van n godheid in teïstiese godsdienste, of deur n persoonlike verantwoordelikheid en self-poging bv. in die sramanic en Yogic tradisies van Indie. Godsdienste dikwels beklemtoon die noodsaaklikheid van beide persoonlike poging-byvoorbeeld, bekering en asketisme-en goddelike aksie bv. genade. Binne soteriologie ...

                                               

Votiewe offer

’n Votiewe offer is een of meer voorwerpe wat vir godsdienstige doeleindes op ’n heilige plek uitgestal of gelaat word. Dit het in antieke tye al voorgekom, soos beskryf in talle Romeinse en Griekse bronne, en is steeds ’n gebruik in moderne tye om die guns van bonatuurlike magte te wen. ’n Paar Boeddhistiese votiewe stoepas wat deur mense gebou is wie se wens vervul is, kan gesien word by die Vikramshila-universiteit in Indie.

                                               

Waarheid

Waarheid is ’n fundamentele begrip wat min of meer sinoniem is met egtheid, geldigheid, juistheid. Die teenoorgestelde van waarheid is onwaarheid of leuen. Wat waarheid presies beteken, is die onderwerp van bespreking in talle vakgebiede soos godsdiens en filosofie, en dit was waarskynlik nog altyd so gewees. Eeue oue uitsprake oor Wat is waarheid? toegeskryf aan Pontius Pilatus getuig al daarvan. Dit is omdat die waarheid van ’n uitspraak slegs vasgestel kan word deur dit te toets aan die hand van feite, en dit is nie altyd bekend nie. Waarhede kan ’n beperkte geldigheid hê, afhangend waa ...

                                     

ⓘ Religie

  • uitoefen. Die sangoma of toordokter speel ook n kardinale rol in hul religie Die sogenaamde tokkelossie is weer vir hulle die verpersoonliking van
  • die dood gebeur. Dit is een van die groot vraagstukke van filosofie en religie Baie mense glo dat n deel van n mens onsterflik is en dat dit in een
  • kinderoffers vir goed te weerlê. In teenstelling met meer primitiewe vorms van religie baseer LaVey se Satanisme egter nie op die geloof in en aanbidding van
  • Harlem in New York Stad, het dit n fokuspunt vir die kunste, politiek, religie en vermaak geword. Sophiatown is in 1899 gestig en na een van die oorspronklike
  • asook van verskillende sieninge van begrippe soos skepping en heelal. Religie Deïsme Agnostisisme Ateïsme Monoteïsme Paganisme Pandeïsme Panenteïsme
  • Liberty PL Kyodan of die Kerk van Perfekte Vryheid is n internasionale religie wat vroeg in die 20ste eeu uit Japan se Boeddhistiese Zen - kultuur ontwikkel
  • Bożej of die Kring van God se Saak bekend gestaan het en vir n nuwe religie gepleit het wat op die idees van 18de eeuse mistiese losies gebaseer het
  • het. Maar hierdie verering was deel van die politeïsme van die Romeinse religie Die later kultus van Sol Invictus was egter essensieel monoteïsties en
  • samelewing - publiek of privaat - insluitend sake aangaande oorlog, handel en religie Die Romeinse historikus Livius beklemtoon die belang van die augurs: Wie
  • dus met homself gepraat. Hy voer egter aan dat hy nie die Christelike religie wou satiriseer nie, maar eerder The Passion of the Christ - rolprent wat
                                               

Tuisblad/Vakgebiede/Religie

Religie Agnostisisme Bahai Boeddhisme Christendom Gnostisisme Hindoeïsme Islam Judaïsme Mitologie New Age Paganisme Politeïsme Satanisme Sikhisme Zoroastrisme

Noord-Afrika
                                               

Noord-Afrika

Noord-Afrika of Noordelike Afrika is die noordelike gedeelte van die kontinent van Afrika. Die gebied sluit die lande Algerie, Egipte, Libie, Marokko, Soedan, Suid-Soedan, Tunisie, Wes-Sahara en dikwels ook Mali, Mauritanie, Niger en Tsjad in. Die belangrikste inheemse taal is Arabies en die religie is die Islam. Die presiese gebied word nie altyd presies dieselfde afgebaken nie.

                                               

Apologetiek

Apologetiek is die dissipline om n posisie te verdediging deur die gebruik van sistematiese inligting. Vroee Christelike skrywers wat hul geloof teen kritici verdedig het en wat hulle geloof aan buitestaanders aanbeveel het, was apologete genoem.

                                               

Monastiek

Die monastiek is n religieuse lewenswyse waarvolgens persone afsien van wêreldse sake en hulself volledig aan spirituele werk wy. Die monastiek speel veral n rol in Katolieke en Oosterse kerke. Dit kom ook voor in religiee soos Boeddhisme en Hindoeïsme. In die monastiek word mans monnike genoem en vrouens nonne of meer algemeen susters.

Sinkretisme
                                               

Sinkretisme

Godsdienstige sinkretisme word gewoonlik gesien as die vermenging van twee godsdienstige stelsels in die mate dat die uniekheid van n spesifieke godsdiens in die gedrang kom. Dit word dus negatief beleef in die sendingveld. Volgens die HAT is sinkretisme die poging om verskillende sektes en godsdienstige opvattings met mekaar te versoen.

Users also searched:

...

Europa Se Vyandigheid Teenoor Die Christendom NG Vishoek.

Christendom en Judaïsme. Jesus en sy eerste dissipels was Jode wat die Joodse geloof aangehang het, en voortgegaan het daarmee. Hierdie feit is baie. Die primitiewe religies en die Christendom in Afrika du Plessis. Sterwende Christendom? n teologie in die greep van die tydgees J.A. Heyns. By: Heyns, Johan Adam, 1928. Material type: materialTypeLabel. Browsing Theology by Subject Getuienis Christendom. Christendom afgewyk het dat mens dit as n nuwe religie sou kon beskou nie n vorm van die Christendom direk met die Boeddhisme meegeding het vir.


...