Back

ⓘ Bonatuurlike
                                               

Mitologie

Die woord mitologie beteken letterlik om mites oor te vertel, bedoelende verhale wat n speisifieke kultuur glo waar is en wat bonatuurlike karakters of gebeurtenisse gebruik om die aard van die wêreld en die mensdom voor te stel. Die moderne gebruik van "mitologie" verwys óf na die mites van n spesifieke kultuur óf die studieveld handel oor die versamel, studie en uitlê van mites. In die volksmond beteken mite ook valsheid - iets wat sommige glo maar nie waar is nie - maar in die veld van mitologie word so definisie nie gebruik nie.

                                               

Mite

Die woord mite kom van die Griekse woord mythos wat oorspronklik woord of storie beteken het. Daar is baie teoriee wat probeer verduidelik waarom mense mites vertel en glo. Daar is egter konsensus dat mites simboliese verhale is wat probeer om onverklaarbare dinge op te los. Só verduidelik mites in baie gevalle die oorsprong van die wêreld, die oorsprong van kultuur en die menslike samelewing, natuurverskynsels en wat met mense gebeur wanneer hulle sterf. Net soos drome is mites in die mens se verbeelding geskep en kan dit nie letterlik geïnterpreteer word nie. Mites word eerder as metafor ...

                                               

Natuur

Natuur, in die breedste sin van die woord, verwys na die natuurlike, fisiese, of materiele wêreld, en ook lewe in die algemeen. Sodanig word die natuur en natuurlike van die bonatuurlike onderskei. Die woord "natuur" is afgelei van die Latynse woord natura, wat "essensiele eienskappe" of "aangebore ingesteldheid" beteken, en in antieke tye letterlik "geboorte" beteken het. Vandag word dit egter algemeen gebruik om na die wildernis of geologie te verwys. Die natuur omvat plante, diere, ekosisteme, die prosesse wat met lewelose objekte geassosieer word, die natuurwette waarvolgens dinge onts ...

                                               

Geloofsgenesing

Geloofsgenesing is die beoefening van gebede en gebare wat sommige mense glo goddelike ingryping in geestelike en liggaamlike genesing ontlok. Gelowiges beweer dat die genesing van siekte en gestremdheid bewerkstellig kan word deur godsdienstige geloof deur gebed of ander rituele wat volgens aanhangers n goddelike teenwoordigheid en krag kan stimuleer. Godsdienstige geloof in goddelike ingryping hang nie af van empiriese bewyse dat geloofsgenesing n bewysgebaseerde resultaat bereik nie. Bewerings dat "n magdom tegnieke" soos gebed, goddelike ingryping of die aandag van n individuele genese ...

                                               

God

Die woord god verwys gewoonlik na n uiterste persoonlike en/of bonatuurlike wese. Die "opperwese-konsep" kan as inherent of abstrak voorgehou word. Wanneer die woord met n kleinletter gespel word, is dit n selfstandige naamwoord wat gewoonlik na die god van n arbitrêre godsdiens verwys, terwyl wanneer dit binne n gegewe godsdiens gebruik word om na daardie godsdiens se eie opperwese te verwys, dit gewoonlik met n hoofletter geskryf word. In die Bybel sal daar byvoorbeeld na die Christelike god as "God" verwys word, maar wanneer in n sekulêre bespreking na enige god verwys word, word dit me ...

                                               

Sheridan Le Fanu

Joseph Thomas Sheridan Le Fanu was n Ierse joernalis en skrywer wat hom op Gotiese en bonatuurlike fiksie toegespits het. Le Fanu, wat reeds in sy jeug onder die indruk van bygelowe in landelike Ierland gestaan het, word as die leidende 19de eeuse outeur van spookverhale beskou en het n beslissende rol by die ontwikkeling van dié literêre genre in die Victoriaanse tydperk gespeel. Van sy bekendste werke sluit Uncle Silas, Carmilla en The House by the Churchyard in. Carmilla, n vampier-novelle, het moontlik groot invloed op Bram Stoker, die skrywer van Dracula, uitgeoefen.

                                               

Deïsme

Deïsme verwys na die geloof in n godheid wat betrokke was by die skepping van die wêreld, maar sedertdien nie meer daarby betrokke is nie. Dit gaan gewoonlik gepaard met die verwerping van enige vorm van die bonatuurlike, en kan beskou word as n naturalistiese godsdiens. Dit was n siening van die vryedenkers wat veral na vore gekom het tydens die Verligting tussen die 17e en 18e eeu, en is gekenmerk deur rasionalisme. Vir hulle is die natuurlike rede die basis op grond waarvan morele besluite geneem word.

                                               

Eksistensiële krisis

n Eksistensiele krisis is n toestand van paniek of n gevoel van intense sielkundige ongemak oor lewensprobleme. Dit kom hoofsaaklik voor in kulture waar basiese oorlewingsbehoeftes vervul is. n Eksistensiele krisis, ook die donker nag van die siel genoem, kan die gevolg wees van: n Besef of gevoel van eensaamheid en om geïsoleer te wees; n Besef van sterftlikheid en die eindigheid van jou eie bestaan, of die besef dat daar nie n hiernamaals mag wees nie; of n Besef dat die lewe geen vaste, bonatuurlike, eksterne doel of betekenis het nie. Dit hou verband met die sosiologiese konsep van ano ...

                                               

Fetisjisme

Hierdie artikel gaan oor fetisjisme in antropologie. Vir seksuele fetisjisme, sien seksuele fetisjisme. ’n Fetisj is ’n voorwerp wat volgens sekere mense bonatuurlike magte het, of spesifiek ’n mensgemaakte voorwerp wat ’n mag oor mense het. Die term kom van die Franse woord fétiche, wat weer van die Portugese woord feitiço kom, wat weer van die Latynse facticius en facere afgelei is. Die konsep is in 1757 voorgestel deur die Franse skrywer Charles de Brosses en is in die 18de eeu deur Franse en Duitse geleerdes gebruik om die vroegste stadiums van godsdiens te kenmerk. Voorbeelde daarvan ...

                                               

Doeat

Doeat was in die Egiptiese mitologie die onderwêreld, die ryk van die god Osiris en die blyplek van ander gode en bonatuurlike wesens. Dit was die streek waardeur die songod, Ra, snags van wes na oos reis. Dit was ook die plek waarheen mense se siele ná hul dood gegaan het om geoordeel te word. Wat ons vandag van die Doeat weet, kom hoofsaaklik uit begrafnistekste soos die Boek van Poorte, Boek van Grotte, Kistekste, Amdoeat en die Boek van die Dooies. Elkeen hiervan vervul ’n ander funksie en gee ’n ander perspektief op die Doeat, en hulle stem nie noodwendig ooreen nie. Die tekste verski ...

                                               

Antjie Somers

Antjie Somers is n Suid-Afrikaanse legende van n man wat bedags teen die hange van Tafelberg woon, maar hom snags as n vrou vermom en in die woonbuurte ronddwaal. Volgens die legende vang hy kinders wat stout is of laat uitbly en dra hulle dan in n sak op sy rug weg. Sy naam kom in rympies voor wat aan kinders voorgehou word, soos Antjie Somers kom jou haal ". Sover bekend het die eerste verwysing na Antjie Somers op 10 Augustus 1866 in The Friend in Bloemfontein verskyn. Die artikel vermeld dat Antjie Somers tydens die bewind van lord Charles Somerset n berugte Kaapse struikrower was wat ...

                                               

Astrale projeksie

Astrale projeksie is in okkultisme die geloof dat die mens die vermoe het om sy liggaam bewustelik te verlaat deur middel van n astrale liggaam. Dit word ook as n buite-liggaamlike ervaring beskryf. Aanhangers van die geloof glo dat die bewussyn van die persoon tydens astrale projeksie van binne die fisiese liggaam na n astrale liggaam beweeg. Verskeie mense het n ervaring waar hulle glo dat hulle buite hul liggame wakker word en dan afkyk na hul liggame. Astrale projeksie se doelwit is om hierdie ervaring te dupliseer terwyl die persoon by sy volle bewussyn is.

                                               

Bennington-driehoek

Bennington-driehoek is die naam wat in die omgangstaal gebruik word vir n gebied in die suidweste van die Amerikaanse deelstaat, Vermont. Dié gebied, rondom die bergspits Glastenbury Mountain, is na bewering n soort "venster" vir bonatuurlike fenomene.

                                               

Bermudadriehoek

Die Bermudadriehoek is n denkbeeldige driehoek tussen Miami, die Bermuda-eilande en Puerto Rico. Die gebied strek oor 4 miljoen vierkante kilometer in die westelike deel van die Atlantiese Oseaan. Dit het vanaf die middel van die 20ste eeu bekend geword vir die skynbaar misterieuse verdwyning van verskeie vaar- en vliegtuie. Outeurs van populêre lektuur skryf hierdie verdwynings aan paranormale verskynsels of moontlike aktiwiteite van buiteaardse besoekers toe. Van die beweerde gebeure sluit in vliegtuie wat verdwyn sonder om per radio om hulp te roep, skepe wat spoorloos verdwyn of selfs ...

                                               

Die vloek van Boontjieskraal

Die vloek van Boontjieskraal, Die vloek oor die De Wets of kortweg die De Wet-vloek is n legende wat sedert 1972 in die volksmond herleef het en op die plaas Boontjieskraal in die Caledondistrik afspeel, wat al die manlike erfgename sou raak.

                                               

Jan van Hunks

Jan van Hunks is n legendariese figuur in die geskiedenis van Kaapstad. Sy rookuitdaging met die duiwel is die oorsaak van die bekende" tafeldoek” wat op Tafelberg lê as die Kaapse Dokter waai.

                                               

Spookplekke in Suid-Afrika

Kaapstad Ferrymans Tavern in die Victoria & Alfred Waterfront, die Duitse Lutherse kerk, die Little Theatre, die Goeie Hoop-seminarium, Tokai, Kasteel de Goede Hoop, Percys Tavern, Distrik Ses, Groote Schuurhospitaal, Plumstead-begraafplaas. Ook Missionvale) Seepunt – n lang wit man met n swart pak klere het een aand in n taxi geklim, maar nooit weer uitgeklim nie. Antjie Somers het in 1840 sy/haar eerste verskyning gemaak; Antjie het intussen uitgewyk na Kuilsrivier, Stellenbosch en Worcester. Elsa Cloete, die geheimsinnige glimlaggende dame bewandel ook die Kaap. Albertinia-Mosselbaai-pa ...

                                               

Pan Twardowski

Pan Twardowski, in Poolse volkskunde en literatuur, is ’n towenaar wat ’n duiwelspakt aangegaan het. Pan Twardofski het sy siel verkoop in ruil vir spesiale magte – soos om die gees van die Poolse koning Sigismund August se oorlede vrou op te roep – maar het uiteindelik ’n tragiese dood gesterf. Die verhaal van Pan Twardowski bestaan in verskeie uiteenlopende weergawes en dien as basis vir talle fiksiewerke, insluitend een deur Adam Mickiewicz.

                                     

ⓘ Bonatuurlike

 • vertel, bedoelende verhale wat n speisifieke kultuur glo waar is en wat bonatuurlike karakters of gebeurtenisse gebruik om die aard van die wêreld en die
 • heelal, die tuiste van bonatuurlike wesens, gode en heilige voorouers beskryf. In die wêreld se mitologië vertel en ken bonatuurlike wesens en gode dikwels
 • lewe in die algemeen. Sodanig word die natuur en natuurlike van die bonatuurlike onderskei. Die woord natuur is afgelei van die Latynse woord natura
 • Geloofsgenesing of soms gebedsgenesing, wondergenesing, bonatuurlike genesing of die kerklike diens van genesing is die beoefening van gebede en gebare
 • fantastiese fiksie is n literêre sambreelterm vir narratiewe fiksie met bonatuurlike of futuristiese elemente. Alhoewel daar in vakkringe geen gevestigde
 • Die woord god verwys gewoonlik na n uiterste persoonlike en of bonatuurlike wese. Die opperwese - konsep kan as inherent of abstrak voorgehou word. Wanneer
 • 7 Februarie 1873 in Dublin, Ierland Literêre genres Gotiese romans, bonatuurlike fiksie Literêre stroming Donker romantisisme Joseph Thomas Sheridan Le
 • Dit gaan gewoonlik gepaard met die verwerping van enige vorm van die bonatuurlike en kan beskou word as n naturalistiese godsdiens. Dit was n siening
 • nie n hiernamaals mag wees nie of n Besef dat die lewe geen vaste, bonatuurlike eksterne doel of betekenis het nie. Dit hou verband met die sosiologiese
 • seksuele fetisjisme. n Fetisj is n voorwerp wat volgens sekere mense bonatuurlike magte het, of spesifiek n mensgemaakte voorwerp wat n mag oor mense
 • word geskep. Dit gaan gewoonlik gepaard met spanning, opwinding en die bonatuurlike In die geval van rolprente word n riller n gruwelrolprent of gruwelfilm
Spekulatiewe fiksie
                                               

Spekulatiewe fiksie

Spekulatiewe fiksie is n literêre sambreelterm vir narratiewe fiksie met bonatuurlike of futuristiese elemente. Alhoewel daar in vakkringe geen gevestigde definisie van spekulatiewe literatuur bestaan nie, word genres of subgenres soos wetenskapsfiksie, fantasieliteratuur, superheldefiksie, wetenskapsfantasie, gruwelfiksie, utopiese en distopiese fiksie en bonatuurlike fiksie dikwels hierby ingesluit.

Riller
                                               

Riller

n Riller is n genre van rolprente en verhale waar angs by die kyker of leser gewek word. n Meeslepende atmosfeer van afwagting word geskep. Dit gaan gewoonlik gepaard met spanning, opwinding en die bonatuurlike. In die geval van rolprente word n riller n gruwelrolprent of gruwelfilm genoem. Voorbeelde van Afrikaanse rillers: Boemerang 11:15, 1972 Wolwedans in die skemer, 2012 Netnou hoor die kinders, 1977

Users also searched:

...

GELOOFSGENESING eCKE betroubare christelike.

Stemmen des Tijds Geloofsgenesing Afskaf fing Die Sabbattariers Gert Beukes Die. Apostoliese Broeders Andere Dwalinge Opwek kinge en speciale​. HAN ELINGE NG Kerk Argief. Is daar n verband tussen liggaam en gees as dit kom by genesing? Is daar nog plek vir die konsep van geloofsgenesing en wonderwerke in vandag se. Geloofsgenesing Archives.za. N Belangrike aspek van mense se genesing is dat alle partye geloofsgenesing teologies ondersteun en spesifiek in die gesag van Jesus.


...