Back

ⓘ Ekonomie
                                               

Ekonomie

Ekonomie is die sosiale wetenskap wat die produksie en verbruik van meetbare middele bestudeer. Dit behels die analise van die produksie, verspreiding en verbruik van goedere en dienste. Volkshuishouding is n verouderde term vir ekonomie. Ekonomie word "positief" genoem wanneer dit poog om die gevolge van verskillende keuses aan die hand van n stel aannames te verduidelik en "normatief" wanneer dit n sekere aksie voorskryf. Die onderwerp word breedweg verdeel in twee hoof vertakkings: mikro-ekonomie, wat gemoeid is met indiwiduele instansies, soos huishoudings en ondernemings, en makro-eko ...

                                               

Blou-ekonomie

Blou-ekonomie is n term in die ekonomie wat verband hou met die benutting en bewaring van die mariene-omgewing. Die omvang van interpretasie daarvan wissel van organisasie tot organisasie.

                                               

Gemengde ekonomie

n Gemengde ekonomie is n ekonomie wat elemente van private en staatsbeheer bevat en karakteristieke van beide n kapitalistiese en sosialistiese bestel reflekteer.

                                               

Ekonomie van Namibië

Die ekonomie van Namibie is sterk afhanklik van die ontginning en verwerking van minerale vir uitvoer, en mynwese maak 20% uit van die BBP. Ryk alluviale diamantneerslae maak van Namibie n primêre verskaffer van edelsteen-kwaliteit-diamante. Namibie is die vierde-grootste uitvoerder van nie-brandstofminerale in Afrika, die wêreld se vyfde-grootste vervaardiger van uraan, en die vervaardiger van groot hoeveelhede lood, sink, tin, silwer en tungsten. Die mynwese-sektor verskaf werk aan sowat drie persent van die bevolking, terwyl omtrent die helfte van die bevolking van selfversorgende landb ...

                                               

Sirkulêre ekonomie

n Sirkulêre ekonomie is n ekonomiese stelsel wat daarop gemik is om afval en die onvolhoubare en voortdurende gebruik van hulpbronne uit te skakel. Sirkelstelsels fokus op hergebruik, deel, herstel, opknapping, hervervaardiging en herwinning om n geslote sirkelstelsel te skep, wat die gebruik van hulpbroninsette, afval, besoedeling en koolstofvrystellings tot die minimum beperk. Die sirkulêre ekonomie het ten doel om produkte, toerusting en infrastruktuur langer in gebruik te hou en sodoende die produktiwiteit van hierdie hulpbronne te verbeter. Al die "afval" moet "voedsel" word vir n and ...

                                               

Landbou-ekonomie

Landbou-ekonomie is n sosiale wetenskap wat oorspronklik die beginsels van ekonomie toegepas het op die produksie van gewasse en veeboerdery. Landbou-ekonomie het spesifiek gehandel oor grondgebruik. Die fokus was om die opbrengste van gewasse te optimaliseer. Gedurende die 20ste eeu het die wetenskap uitgebrei om n baie breer veld te dek. Hedendaagse landbou-ekonomie het n wye veld van gespesialiseerde areas waarvan baie met ekonomie, finasies en statistiek oorvleuel. Ekonomie word in die bree gedefinieer as die wetenskap van hulpbrontoewysing Landbou-ekonomie kan gedefinieer word as die ...

                                     

ⓘ Ekonomie

  • Ekonomie is die sosiale wetenskap wat die produksie en verbruik van meetbare middele bestudeer. Dit behels die analise van die produksie, verspreiding
  • Blou - ekonomie is n term in die ekonomie wat verband hou met die benutting en bewaring van die mariene - omgewing. Die omvang van interpretasie daarvan
  • n Gemengde ekonomie of gebalanseerde ekonomie is n ekonomie wat elemente van private en staatsbeheer bevat en karakteristieke van beide n kapitalistiese
  • Die ekonomie van Namibië is sterk afhanklik van die ontginning en verwerking van minerale vir uitvoer, en mynwese maak 20 uit van die BBP. Ryk alluviale
  • n Sirkulêre ekonomie dikwels bloot sirkulariteit genoem of ook kringloopekonomie is n ekonomiese stelsel wat daarop gemik is om afval en die onvolhoubare
  • Landbou - ekonomie is n sosiale wetenskap wat oorspronklik die beginsels van ekonomie toegepas het op die produksie van gewasse en veeboerdery. Landbou - ekonomie
  • Mikro - ekonomie uit die Griekse voorvoegsel mikros wat klein beteken is n tak van ekonomie wat die gedrag van individue en firmas bestudeer ten opsigte
  • Ekonomie van skaal is n kenmerk van n vervaardigingsproses waarin n toename in die skaal van die onderneming, n afname in die langtermyn - gemiddelde
  • Verskaffers in die ekonomie is dié persone of instansies wat goedere en dienste aan ander verskaf sodat hulle hul produkte of dienste kan maak of verkoop
                                               

Besigheidsargitektuur

Die besigheidsargitektuur is n onderafdeling van n ondernemingsargitektuur. Die besigheidsaritektuur beskryf hoe n besigheid georganiseer word ten einde welvaart te skep vir die besigheid se aandeelhouers deur waarde toe te voeg vir kliente. n Besigheids argitektuur kan beskryf word op verskillende vlakke naamlik: Voorsieningskanaal Waardeketting Proses

                                               

Depositobewys

n Depositobewys is n verhandelbare instrument wat deur n bank uitgereik word om n buitelandse maatskappy se genoteerde effekte te verteenwoordig. Die depositobewyse verhandel op n plaaslike effektebeurs, maar die onderliggende aandele word deur die buitelandse bank besit. Depositobewyse bemoontlik buitelandse belegging deurdat beleggers nie geld buite die land hoef te neem nie.

                                               

Groot onderneming

n Groot onderneming is n tipe onderneming wat deur aandeelhouers besit word waar n direksie die onderneming bestuur en wat meer as 500 werknemers in diens het. n Swak entrepreneursinvloed word ervaar. Voorbeelde van groot ondernemings is private- en publieke maatskappye.

                                               

Huurkontrak

n Huurkontrak of huurtransaksie is n ooreenkoms tussen n verhuurder en n huurder vir die huur van n spesifieke onroerende eiendom. Die verhuurder gee aan die huurder die gebruik en okkupasie van die eiendom vir n tydperk in ruil vir n spesifieke som geld, genaamd huurgeld.

Koopkontrak
                                               

Koopkontrak

n Koopkontrak is n wedersydse kontrak ingevolge waarvan een persoon, die verkoper, onderneem om iets aan n ander persoon, die koper, te lewer en laasgenoemde onderneem om n sekere bedrag in ruil daarvoor aan eersgenoemde te betaal. Wetlike regte en verpligtinge vloei uit hierdie kontrak voort.

Lys van lande volgens BBP (nominaal)
                                               

Lys van lande volgens BBP (nominaal)

BBP verwys na die totale van finale goedere en dienste, wat binne die grense van n land geproduseer word in n spesifieke priode, gewoonlik 1 jaar. Private verbruiks besteding + Investering Belê in vaste bates + Staatsbesteding + Uitvoere - Invoere = BBP

                                               

Medium onderneming

n Medium onderneming is n onderneming wat deur een of meer eienaars besit word, wat die onderneming alleen of saam met ander beheer, en tussen 100 en 500 mense in diens het. Entrepreneursinvloed neem af namate die onderneming groter word.

Onbedoelde gevolge
                                               

Onbedoelde gevolge

In die sosiale wetenskappe, is onbedoelde gevolge n resultaat wat nie bedoel is deur n spesifieke doelgerigte aksie nie. Byvoorbeeld, strenger reisregulasies wat ingestel is met die bedoeling om kinderhandel te verminder, kan n stremmende uitwerking op toerisme as onbedoelde gevolg hê. Die term is in die 20ste eeu gewild gemaak deur die Amerikaanse sosioloog Robert K. Merton.

                                               

Ondernemingsvorm

Met ondernemingsvorm word bedoel die wyse waarop n onderneming beheer en bestuur, die kapitaal byeengebring, verantwoordelikheid vir risikos aanvaar en winste verdeel word. Wat eiendomsreg en -beheer betref, is daar ses soorte ondernemings, naamlik eenmansake, vennootskappe, private maatskappye met beperkte aanspreeklikheid, beslote korporasies, publieke maatskappye met beperkte aanspreeklikheid en koöperatiewe verenigings en -maatskappye.

                                               

Ontbondeling

Ontbondeling of ontknoping is in ekonomie die verdeling van ’n maatskappy in meer maatskappye wat verskillende dienste lewer. Dit is die teenoorgestelde van een maatskappy wat talle produkte en dienste as ’n gekombineerde produk aanbied. Laasgenoemde is algemeen in imperfek mededingende markte. Dit loop die gevaar om tot ’n monopolie te lei.

                                               

Per capita

Per capita is n Latynse uitdrukking wat "per kop" of "per persoon" beteken. Dit word meestal gebruik om die gemiddelde van iets per persoon aan te dui en word dikwels vir ekonomiese aanwysers gebruik. Die BNP per capita is byvoorbeeld n beter statistiek as die absolute BNP, omdat dit ook die aantal mense in n land in ag neem.

                                               

Produkdifferensiasie

Produkdifferensiasie is in ekonomie en bemarking die proses om produkte of dienste van ander te laat verskil met die doel om dit aantrekliker te maak vir ’n sekere teikenmark. Dit behels differensiasie van mededingers se produkte en dienste asook van ’n maatskappye se eie produkte en dienste. Die begrip is in 1933 deur Edward Chamberlin voorgestel in sy boek The Theory of Monopolistic Competition.

                                               

Produksie as sakefunksie in ondernemings

Die produksiefunksie of bedryfsfunksie is die sakefunksie wat verantwoordelik is vir die verwerking van grondstowwe tot voltooide produkte en om produksiestandaarde te stel en toe te pas. Dit behels die omskepping van grondstowwe in finale produkte deur entrepreneurskap, arbeid, masjinerie en grondstowwe te gebruik om in die behoeftes van die mark te voorsien. Daar is vier faktore betrokke by produksie, naamlik n entrepreneur of bestuur, natuurlike hulpbronne, arbeid, en kapitaal.

                                               

Silwermunte

Australiaanse silwerkangaroo sedert 1993 Mexikaanse silwerlibertad sedert 1982 Sjinese silwerpanda sedert 1983 Australiaanse silwerkookaburra sedert 1990 Britse silwerbritannia sedert 1998 Kanadese silwerblaar sedert 1988 Amerikaanse silwerarend sedert 1986

Users also searched:

...

Afrika blom, Suid Afrika verwelk Rapport Institute Of Race.

Julius Malema se EFF het dus n amptelike susterparty in Namibië. Die Namibië Ekonomiese Vryheidsvegters NEFF is n radikale linkse, anti kapitalistiese en​. Leer Afrikaans: Persoonsname 120 Voorbeelde Ingesluit Edublox. Met ons gebeur nie, die landbou is té belangrik vir die ekonomie. gesê ​Namibië bestuur hul grondhervormingsprogramme strate beter as. Statement on the Cabinet meeting of 15 February 2017 The. Met n doktorsgraad in ekonomiese geologie van die Universiteit Stellenbosch agter die blad, het Dr Stephan Dunn alreeds ver en wyd oor die.


...